Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar

En Çok İndirilen Makaleler

 1. Sağlık sektöründe iş kazaları
  Work accidents in health sector [Turkish]
  Seval Akgün
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 67-75
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131442264595

 2. Hastanelerde Yapılan Tıbbi Hataların Türleri ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul İlinde Özel Bir Hastane ile İlgili Anket Çalışması ve Konuya İlişkin Çözüm Önerileri
  A Research on Sorts and Reasons of Medical Errors Made in Hospitals: Suggestions for solutions and A Questionnaire Study in A Private Hospital in İstanbul [Turkish]
  Hacer Canatan, Ali Erdoğan, Serap yılmaz
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 82-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131439231160

 3. Türkiye’de Sağlık Turizmi
  Health Tourism in Turkey [Turkish]
  Uzm. Gülnaz Kantar, Uzm. Erdoğan Işık
  Health Care Acad J. 2014; 1(1): 15-20
  » Abstract

 4. Sağlık hizmetlerinde yalın yönetim “5S” yaklaşımının uygulanması
  Application of 5S approach to healthcare quality [Turkish]
  Seval Akgün
  Health Care Acad J. 2015; 2(1): 1-7
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.20150201001

 5. Hemşirelerin çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü algılarının çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü ölçeği kullanılarak incelenmesi
  Analysis of awarenees of the nurses about the safety and health of staff by using the scale of culture of safety and health of staff [Turkish]
  Emrullah İncesu , Ahmet Atasoy
  Health Care Acad J. 2015; 2(3): 119-126
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131451388210

 6. Hasta Güvenliği, Beklenmeyen Ciddi Tıbbi Hatalar -Sentinel Olaylar-
  Sentinel Events in Healthcare [Turkish]
  Seval Akgün
  Health Care Acad J. 2014; 1(2): 75-82
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.201401027582

 7. Hastanelerde malzeme yönetimi ve çağdaş yöntemler
  Material management and modern methods in hospital [Turkish]
  Yasin Uzuntarla, Selahattin Tuncer, Fatih Orhan, Şemsettin Varol
  Health Care Acad J. 2015; 2(1): 16-21
  » Abstract » doi: 10.5455/sad.201502011621

 8. Kamu hastanelerinde branş bazında hasta başı maliyet analizi ( İstanbul eğitim ve araştırma hastanesi örneği)
  Cost analysıs per patıent ın state hospıtals accordıng to departments (an example based on ıstanbul educatıon and research hospıtal) [Turkish]
  Arslan Elif, Nihal T. Önder, Serpil Kayalı, Zafer Keskin, Özgür Yiğit
  Health Care Acad J. 2015; 2(1): 40-52
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.201502014052

 9. Sağlık Sektöründe Kalite Yönetimi, Sağlık Yöneticilerinin Kalite Anlayışı (Ankara İli Örneği)
  Quality Management In Health Care Industry And Health Care Managers’ Perception Of Quality (Case Of Ankara Province) [Turkish]
  Yeşim Akar, Yıldırım Beyazıt Gülhan, Pınar Acar
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 76-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131438505031

 10. Türkiye’de doku ve organ naklinin önemi
  The importance of tissue and organ transplantation in Turkey [Turkish]
  Murat Tay
  Health Care Acad J. 2016; 3(3): 106-110
  » Abstract » doi: 10.5455/sad.13-1477691139

Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.