Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Health Care Acad J. Year: 2018, Volume: 5, Issue: 1

  Özgün Araştırma

 1. Sağlık çalışanlarının hizmetkâr liderlik algılarının örgüt iklimi ve örgütsel bağlılık üzerine etkileri: bir kamu hastanesi örneği
  The servant leadership perceptions’ effects on organizational climate and organizational commitment of health workers: an example of a public hospital [Turkish]
  Cemil örgev, Elif Saba Sütlü
  Health Care Acad J. 2018; 5(1): 47-53
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1512992092

 2. Kısa Derleme

 3. Hemşirelik hizmetlerinde hasta güvenliği ve tıbbi hata (Malpraktis)
  Patient safety in nursing services and medical error (Malpractics) [Turkish]
  Bayram Metin
  Health Care Acad J. 2018; 5(1): 76-78
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1522802534

 4. Özgün Araştırma

 5. Aile hekimliğinde hasta memnuniyetine yönelik bir araştırma
  A research on patient satisfaction in family medicine [Turkish]
  Harun Kırılmaz, Kübra Öztürk
  Health Care Acad J. 2018; 5(1): 60-70
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1513851202

 6. Fizik tedavi uygulamalarında çalışan ve hasta/hasta yakını açısından hasta güvenliği
  According to employee and patient point of view; factors affecting quality of physical therapy applications and patient safety [Turkish]
  Betül Akalın
  Health Care Acad J. 2018; 5(1): 7-12
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1515413112

 7. Bir kamu hastanesi radyoloji ünitesinin zaman esaslı faaliyete dayalı maliyetleme yöntemine göre maliyet ve karlılık analizi
  The analysis of cost and profit of a public hospital radiology unit according to time-driven activity-based costing method [Turkish]
  Enver Bozdemir
  Health Care Acad J. 2018; 5(1): 13-24
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1515657878

 8. Hasta güvenliği kültürü üzerine bir araştırma: Eğitim ve araştırma hastanesi örneği
  A study on the patient safety culture: Example of training and research hospital [Turkish]
  Işıl Türk, Serpil Akgül, Mustafa Seçkin, Sabahattin Tekingündüz, Aysu Zekioğlu
  Health Care Acad J. 2018; 5(1): 25-34
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1516348843

 9. Hindistan’ın Kerala kentinde gerçekleşen kurumsal doğumlardaki uygunsuzluklar: Bir izleme mekanizması ihtiyacı
  Indignities in Institutional deliveries in Kerala, India: Need for a monitoring mechanism [English]
  Lekha D Bhat, Kesavan Rajasekharan Nayar
  Health Care Acad J. 2018; 5(1): 40-46
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1518070539

 10. Hemşirelerinin eleştirel düşünme eğilimleri: Bir eğitim ve araştırma hastanesi örneği
  Critical thinking trends of nurses: An example of a training and research hospital [Turkish]
  Füsun Afşar, Asibe Özkan, Ali Arslanoğlu
  Health Care Acad J. 2018; 5(1): 71-75
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1521054744

 11. Derleme

 12. Avustralya’da sağlık hizmetleri akreditasyon sistemi
  Health care accreditation system in Australia [Turkish]
  Özden Güdük
  Health Care Acad J. 2018; 5(1): 54-59
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1513247209

 13. Kanserli hasta yakınlarının yaşadıkları sorunlar ve hemşirelik yaklaşımı
  The problems of the cancer patient’s relatives and nursing approach [Turkish]
  Sibel Şentürk, Derya Bıçak, Derya Akça
  Health Care Acad J. 2018; 5(1): 35-39
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1517408238

 14. Kıbrıs’taki sağlık sistemi reformu: Denemeler ve iyileştirmeler
  Cyprus’ health system reform: Trials and tribulations [Turkish]
  Andreas Polynikis, Giagkos Lavranos
  Health Care Acad J. 2018; 5(1): 1-6
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1518617280

Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.