Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Health Care Acad J. Year: 2018, Volume: 5, Issue: 3

  Özgün Araştırma

 1. İç girişimciliğin hasta güvenliği kültürü üzerine etkisi: Bir özel hastane uygulaması
  Effects of intrapreneurship on patient safety culture: A private hospital implementation [Turkish]
  Güven Bektemür
  Health Care Acad J. 2018; 5(3): 161-177
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1536583381

 2. Mevsimlik tarım işçisi evli kadınların bebek yapma hakkında düşünceleri ve aile planlaması kullanma durumları
  Thinking about make a baby of women, seasonal agricultural workers and its conditions of use of family planning [Turkish]
  Feray Kabalcıoğlu Bucak, Selma Kahraman, Mert Kartal
  Health Care Acad J. 2018; 5(3): 178-183
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1532436623

 3. Medikal cihaz teknolojilerinin maliyet etkili yönetimi ve klinik mühendislik departmanlarının rolü
  Cost effective mangement of medical device technologies and role of clinical engineering departments [Turkish]
  Güven Bektemür, Nedim Muzoğlu, Mehmet Ali Arıcı, Melike Kaya Karaaslan
  Health Care Acad J. 2018; 5(3): 184-191
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1535984020

 4. Hasta güvenliği perspektifinden bebek tuzlama geleneği
  The tradition of baby salting in perspective of patient safety [English]
  Gürbüz Akçay
  Health Care Acad J. 2018; 5(3): 201-207
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1527017928

 5. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesinde ki hastaların akılcı ilaç kullanımı hakkında bilgi, tutum ve davranışları
  Knowledge, attitude and behaviors of patients in Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education Research Hospital about rational drug use [Turkish]
  Elif Özyurt, İlhan Aydın, Hüsniye Aydın, Seyhan Erduran, Deniz Uğurlu, Yeşim Akar, Metin Aykutluğ, Sevda Yörük
  Health Care Acad J. 2018; 5(3): 208-219
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1525863579

 6. Hemşirelik öğrencilerinde psikolojik dayanıklılık
  Hemşirelik öğrencilerinde psikolojik dayanıklılık [Turkish]
  Çağla Yiğitbaş, Burak Çağrı Ağçay, Yasin Erdoğan, Zeynep Taş, Dila Hanbay Özdemir, Tuğba Gökçe, Ünzile Çöpoğlu Eren,
  Health Care Acad J. 2018; 5(3): 220-225
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1531653452

 7. Bilişim teknolojilerinin hastane hizmet performansına etkisi
  Effect of information technology services on hospital performance [Turkish]
  İbrahim Nokay, Ayşe Nilüfer Özaydın
  Health Care Acad J. 2018; 5(3): 226-233
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1525105454

 8. Hemşirelerin iş yükü analizi
  Analysis of the workload of nurses [English]
  Sevinç Mersin, İsa İpçioğlu, Gözde Koca
  Health Care Acad J. 2018; 5(3): 238-245
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1516710645

 9. Derleme

 10. Süreç iyileştirmede problem çözme teknikleri
  Problem solving techniques for process improvment [Turkish]
  Nevzat Kahveci,
  Health Care Acad J. 2018; 5(3): 192-200
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1531597074

 11. Virtopsi hakkında neler biliyoruz?
  Does we know about virtopsy? [Turkish]
  Emrullah İncesu
  Health Care Acad J. 2018; 5(3): 234-237
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1525897638

 12. Olgu Sunumu

 13. Kazakistan’daki tıbbi kuruluşlar için akreditasyon standartlarının geliştirilmesi süreci
  The process of development of accreditation standards for medical organizations in Kazakhstan [English]
  Ainur Aiypkhanova, Botagoz Kaupbayeva, Daniyar Ospanov, Raushan Bizhigitova
  Health Care Acad J. 2018; 5(3): 246-250
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1528791633

Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.