Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Review Article 


Factors affecting the demand for private hospitals

Ahmet Akyürek, Emine Orhaner.

Abstract
The utmost aim of health services is to improve the public health. In addition to factors affecting the demand for private hospitals, demanding groups have been analyzed with more attention in recent years. Factors affecting the health demand and behaviors of individuals while receiving health services have been considered as research topics by health service planners and institutes and agencies which provide health services. This study aims to understand how individuals use health services with the perception of disease severity and influencing factors of these services, and the impact of disease severity perceived from these factors on service usage. On the other hand, in order to utilize limited resources allocated to health sector efficiently and productively, health service usage tendencies of individuals have to be understood. In this sense, it is important to understand the behaviors of search and usage of health services. In the national and international literature, various studies have been conducted to understand factors influencing the hospital choice of patients.

Key words: health demand, demand for health services, health services marketÖzel hastanelere talebi etkileyen faktörler

Ozet
Sağlık sistemlerinin en önemli amacı, toplumun sağlığını geliştirmektir. Bu bağlamda son yıllarda sağlık hizmetlerine olan talep ve talebi etkileyen faktörlerle birlikte talep edenler daha dikkatli incelenmeye başlanmıştır. Ayrıca sağlık hizmetleri talebinin nelerden etkilendiği, bireylerin sağlık hizmetleri kullanımında nasıl davranışlar gösterdiği, sağlık hizmeti planlayıcılarının ve sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarının araştırma alanlarına girmiştir. Bu çalışma; bireylerin hastalık şiddeti algısıyla sağlık hizmetleri kullanımını ve kullanımı etkileyen faktörleri tespit etmek ve bu faktörlerden algılanan hastalık şiddetinin hizmet kullanımı üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Diğer taraftan sağlık planlanmasında, sağlık sektörüne ayrılan sınırlı kaynakların, etkin ve verimli kullanılabilmesi için bireylerin sağlık hizmetleri kullanım eğilimlerinin bilinmesinde yarar vardır. Bu durumda bireylerin sağlık arama ve kullanma davranışlarının anlaşılması önemlilik arz etmektedir. Ulusal ve uluslararası literatürde hastaların hastane tercihine etki eden faktörleri ortaya koymak adına birçok çalışma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: sağlık talebi, sağlık hizmetleri talebi, sağlık hizmetleri piyasası


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ahmet Akyürek
Articles by Emine Orhaner
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 748
Downloaded: 236
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ahmet Akyurek, Emine Orhaner. [Factors affecting the demand for private hospitals]. Health Care Acad J. 2017; 4(4): 237-248. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513939681


Web Style

Ahmet Akyurek, Emine Orhaner. [Factors affecting the demand for private hospitals]. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=286320 [Access: January 21, 2019]. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513939681


AMA (American Medical Association) Style

Ahmet Akyurek, Emine Orhaner. [Factors affecting the demand for private hospitals]. Health Care Acad J. 2017; 4(4): 237-248. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513939681Vancouver/ICMJE Style

Ahmet Akyurek, Emine Orhaner. [Factors affecting the demand for private hospitals]. Health Care Acad J. (2017), [cited January 21, 2019]; 4(4): 237-248. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513939681Harvard Style

Ahmet Akyurek, Emine Orhaner (2017) [Factors affecting the demand for private hospitals]. Health Care Acad J, 4 (4), 237-248. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513939681Turabian Style

Ahmet Akyurek, Emine Orhaner. 2017. [Factors affecting the demand for private hospitals]. Health Care Academician Journal, 4 (4), 237-248. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513939681Chicago Style

Ahmet Akyurek, Emine Orhaner. "[Factors affecting the demand for private hospitals]." Health Care Academician Journal 4 (2017), 237-248. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513939681MLA (The Modern Language Association) Style

Ahmet Akyurek, Emine Orhaner. "[Factors affecting the demand for private hospitals]." Health Care Academician Journal 4.4 (2017), 237-248. Print.Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513939681APA (American Psychological Association) Style

Ahmet Akyurek, Emine Orhaner (2017) [Factors affecting the demand for private hospitals]. Health Care Academician Journal, 4 (4), 237-248. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513939681Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.