Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Original Research 


Analysing the relationship between organizational culture level and types of leadership of the employees

Çetin Uğur.

Abstract
The purpose of this research is to examine LeadershipStyle and Organizational Level of the employees in textile sector. 311 textile employees , who are randomly selected in Bursa, constitude the study sample. In this research Leadership Approach Scale and Organization Culture Scale have been used. In order to examine the data t test and Pearson Product –moment correlation coefficient tecniques have been practiced on. As a result of the data analysis, it is verfied that the Organizational Culture perception of the female emplyees are higher than the male employees. While obtaining the significant results for married employees in Visionary, Democratic Leadership and Empoweing Leadership conversely Charismatic Leadership significant results were obtained for the unmarried employees. It was also found that there is a significant relation between Organizational Culture and Democratic and Empowering Leaderships. The results will be shed light on the studies about Leadership and Organizational Culture.

Key words: Leader, Organizational Culture, Types of LeadershipÇalışanların örgüt kültürü ve liderlik tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Ozet
Bu araştırmanın amacı, tekstil sektörü çalışanların liderlik tarzları ile örgüt kültürü düzeylerini incelemektir. Araştırmanın örneklemini, tesadüfi olarak seçilen Bursa ilinde tekstil çalışanlarından 311 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada Liderlik Yaklaşımları Ölçeği ve Örgüt Kültürü Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise t testi ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı tekniklerinden yararlanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda Kadın çalışanların örgüt kültürü algıları erkek çalışanlardan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Vizyoner, Demokratik liderlik ve Güçlendirici liderlik tarzlarında evli çalışanlar lehine anlamlı sonuçlar bulunurken, Karizmatik liderlik tarzında ise tam aksine bekarlar lehine anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Örgüt kültürü ile Demokratik Liderlik ve Güçlendirici Liderlik arasında ise pozitif anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulguların liderlik ve örgüt kültürüne yönelik yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lider, örgüt kültürü, liderlik tarzları


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Çetin Uğur
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 813
Downloaded: 258
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Cetin Ugur. [Analysing the relationship between organizational culture level and types of leadership of the employees]. Health Care Acad J. 2017; 4(4): 347-354. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513697265


Web Style

Cetin Ugur. [Analysing the relationship between organizational culture level and types of leadership of the employees]. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=286039 [Access: January 21, 2019]. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513697265


AMA (American Medical Association) Style

Cetin Ugur. [Analysing the relationship between organizational culture level and types of leadership of the employees]. Health Care Acad J. 2017; 4(4): 347-354. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513697265Vancouver/ICMJE Style

Cetin Ugur. [Analysing the relationship between organizational culture level and types of leadership of the employees]. Health Care Acad J. (2017), [cited January 21, 2019]; 4(4): 347-354. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513697265Harvard Style

Cetin Ugur (2017) [Analysing the relationship between organizational culture level and types of leadership of the employees]. Health Care Acad J, 4 (4), 347-354. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513697265Turabian Style

Cetin Ugur. 2017. [Analysing the relationship between organizational culture level and types of leadership of the employees]. Health Care Academician Journal, 4 (4), 347-354. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513697265Chicago Style

Cetin Ugur. "[Analysing the relationship between organizational culture level and types of leadership of the employees]." Health Care Academician Journal 4 (2017), 347-354. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513697265MLA (The Modern Language Association) Style

Cetin Ugur. "[Analysing the relationship between organizational culture level and types of leadership of the employees]." Health Care Academician Journal 4.4 (2017), 347-354. Print.Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513697265APA (American Psychological Association) Style

Cetin Ugur (2017) [Analysing the relationship between organizational culture level and types of leadership of the employees]. Health Care Academician Journal, 4 (4), 347-354. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513697265Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.