Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Original Research 


A monocentric study towards the assessment of the perception of employee safety from the employees’ point of view

Zeynep Ekici, Derya Kocadağ, Ebru Buğra.

Abstract
It is a descriptive study in order to evaluate Hospital managers' perceptions of employee safety from the point of healthcare staffs view. The sample of the study consisted of 300 healthcare staff working as midwife, nurse and technicians (x-ray, laboratory, anesthesia technicians), and those who excepted to participate to the study between 01.04.2015 and 01.07.2015. The data of the study were collected using a survey consisting of two parts, developed by the researchers, of the socio-demographic characteristics of the participants and the hospital management's perceptions of employee safety perceptions were assessed by health care workers. The data obtained in the study was evaluated by using SPSS 20 packet program and frequency and percentage values related to the variables were given. Healthcare staffs have stated; Employee safety takes first among the management priorities (%37.3), It is the responsibility of the management to identify and take measures that threaten employee safety (%79), Management is responsible for ensuring job peace among employees (%77,7), Management acts by thinking that mistakes may occur due to the system, not by employee (%33,6), Special work areas such as X-ray examination rooms, tomography, chemotherapy drug preparation rooms; insulation, ventilation, etc. built in accordance with standards (%29,3). The results of the research show that the healthcare workers believe that the hospital management's priorities must be working security, but they are encountering threats to operational safety.

Key words: Staff Safety, Health Workers, ManagementÇalışan güvenliği algısının çalışan gözüyle değerlendirilmesine yönelik tek merkezli bir çalışma

Ozet
Araştırma; hastane yöneticilerinin çalışan güvenliği algılarının sağlık çalışanlarınca değerlendirilmesi amacıyla yapılmış tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, 01.04.2015-01.07.2015 tarihleri arasında araştırmanın yapıldığı hastanede ebe, hemşire, sağlık memuru, teknisyen/tekniker (röntgen, laboratuar, anestezi teknisyen/teknikeri) olarak görev yapan personelden araştırmaya katılmayı kabul eden 300 sağlık personeli oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen, katılımcılara ilişkin sosyo-demografik özellikler ve hastane yönetiminin çalışan güvenliği algı düzeylerinin sağlık çalışanlarınca değerlendirildiği ifadelerin yer aldığı iki bölümden oluşan anket kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 20 paket programı yardımı ile değerlendirilmiş olup değişkenlere ilişkin frekans ve yüzdesel değerler verilmiştir. Anketin güvenilirliği Cronbach Alpha ile ölçülmüş ve bu değer 0,877 olarak bulunduğu için anketin güvenilir olduğuna karar verilmiştir. Elde edilen verilerde sağlık çalışanları katlım oranlarını; Yönetimin öncelikleri arasında çalışan güvenliği gelir (% 37,3), çalışan güvenliğini tehdit eden işlemleri tespit etmek ve önlem almak Yönetimin sorumluğudur (% 79), Yönetim, çalışanlar arasında iş barışını sağlamakla görevlidir (% 77,7), Yönetim, hataların kişilerden değil, sistemden kaynaklanabileceğini düşünerek hareket eder (% 33,6), Özellikli çalışma alanları (Röntgen çekim odaları, tomografi, kemoterapi ilaç hazırlama..) yalıtım, havalandırma vb. standartlara uygun olarak yapılmıştır (% 29,3) olarak ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçları, sağlık çalışanlarının hastane yönetiminin önceliğinin çalışan güvenliği olması gerekliliğine inandığı, fakat işleyişte çalışan güvenliğini tehdit eden durumlarla karşılaşıldığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Çalışan Güvenliği, Sağlık Çalışanı, Yönetim


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Zeynep Ekici
Articles by Derya Kocadağ
Articles by Ebru Buğra
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1188
Downloaded: 207
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Zeynep Ekici, Derya Kocadag, Ebru Bugra. [A monocentric study towards the assessment of the perception of employee safety from the employees’ point of view]. Health Care Acad J. 2017; 4(4): 306-313. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513596989


Web Style

Zeynep Ekici, Derya Kocadag, Ebru Bugra. [A monocentric study towards the assessment of the perception of employee safety from the employees’ point of view]. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=285979 [Access: January 21, 2019]. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513596989


AMA (American Medical Association) Style

Zeynep Ekici, Derya Kocadag, Ebru Bugra. [A monocentric study towards the assessment of the perception of employee safety from the employees’ point of view]. Health Care Acad J. 2017; 4(4): 306-313. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513596989Vancouver/ICMJE Style

Zeynep Ekici, Derya Kocadag, Ebru Bugra. [A monocentric study towards the assessment of the perception of employee safety from the employees’ point of view]. Health Care Acad J. (2017), [cited January 21, 2019]; 4(4): 306-313. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513596989Harvard Style

Zeynep Ekici, Derya Kocadag, Ebru Bugra (2017) [A monocentric study towards the assessment of the perception of employee safety from the employees’ point of view]. Health Care Acad J, 4 (4), 306-313. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513596989Turabian Style

Zeynep Ekici, Derya Kocadag, Ebru Bugra. 2017. [A monocentric study towards the assessment of the perception of employee safety from the employees’ point of view]. Health Care Academician Journal, 4 (4), 306-313. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513596989Chicago Style

Zeynep Ekici, Derya Kocadag, Ebru Bugra. "[A monocentric study towards the assessment of the perception of employee safety from the employees’ point of view]." Health Care Academician Journal 4 (2017), 306-313. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513596989MLA (The Modern Language Association) Style

Zeynep Ekici, Derya Kocadag, Ebru Bugra. "[A monocentric study towards the assessment of the perception of employee safety from the employees’ point of view]." Health Care Academician Journal 4.4 (2017), 306-313. Print.Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513596989APA (American Psychological Association) Style

Zeynep Ekici, Derya Kocadag, Ebru Bugra (2017) [A monocentric study towards the assessment of the perception of employee safety from the employees’ point of view]. Health Care Academician Journal, 4 (4), 306-313. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1513596989Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.