Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Original Research 


The learning organization perception levels of auditors from a puplic organization

Zekai Öztürk, Abdullah Savaşkan, Burcu Nazlıoğlu.

Abstract
Organizations need to be aware of the need for continuous improvement and learning activities in order to find a place for themselves and to survive in the developing competitive markets and take the necessary steps in this direction. Learning organizations are one of the requirements of modern management understanding of the age. Businesses have sought to continually improve themselves. In order to create a difference in the environment of global competition, and to constantly renew itself in order to gain superior competitiveness, emphasis on learning to take the lead against competitors should be one of the most important priorities of the organizations.
From managers to employees at the lowest level, it is necessary for every employee to perceive the importance of constantly seeking ways to obtain information that will provide them with added value and constantly renewing their work. It is extremely important for employees to be aware that this will be the realization of organizational learning since employees will transfer the information they acquire to their entire unit within the framework of team spirit understanding and open up the learning of the organization as a whole.
In the remainder of the study, the learning, the spreading of learning from individual learning to organizational learning, the necessity of being a learning organization and its consequences and inadequacies were discussed firstly. Secondly, with the aim of measuring and evaluating the duty control and supervision organizations of a public organization that is subjected to Turkish Ministry of Healthcare, a questionnarie was conducted.

Key words: Learning organizations, healthcare management, public hospitals.Bir kamu kuruluşunda görev yapan denetçilerin öğrenen organizasyona ilişkin algı düzeyleri

Ozet
Öğrenen organizasyonlar, çağın modern yönetim anlayışının gereklerinden biridir. İşletmeler kendilerini sürekli olarak geliştirme yolunda arayışlar içine girmişlerdir. Küresek rekbetin arttığı ortamda farklılık oluşturmak ve üstün rekabet gücü yakalamk için kendini sürekli yenileyen, rakiplerine karşı önde yer almak için öğrenmeye önem vermek örügtlerin en önemli önceliklerinden birisi olmalıdır.  
Yöneticilerden en alt seviyedeki çalışanlara kadar her bir çalışanın kendini yaptığı görevle ilgili olarak sürekli yenilemesi ve kendine katma değer sağlayacak bilgiler edinmenin yollarını aramanın önemini algılaması gerekmektedir. Çalışanların edindikleri bilgileri takım ruhu anlayışı içinde örgütün tüm birimlerine aktarmaları örgütün bir bütün olarak öğrenmesinin önünü açacağından örgütsel öğrenmenin gerçekleştirilmesinin bu şekilde olacağının bilincinde olmak çalışanlar için son derece önem kazanmaktadır.
Bu çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrenme, bireysel öğrenmeden örgütsel öğrenmeye doğru öğrenmenin yaygınlaşması, öğrenen örgüt olmanın gerekleri ve sonuçları ve yetersizlikleri ele alınmıştır. İkinci bölümde ise Sağlık Bakanlığına bağlı bir kamu kuruluşunda görevli denetçilerin öğrenen organizasyona ilişkin algı düzeylerinin ölçülmesi amacıyla anket çalışması yapılmış ve elde edilen verilen analizi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğrenen organization, sağlık yönetimi, kamu hastaneleri.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Zekai Öztürk
Articles by Abdullah Savaşkan
Articles by Burcu Nazlıoğlu
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 802
Downloaded: 224
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Zekai Ozturk, Abdullah Savaskan, Burcu Nazlioglu. The learning organization perception levels of auditors from a puplic organization. Health Care Acad J. 2017; 4(4): 260-271. doi:10.5455/sad.13-1512997024


Web Style

Zekai Ozturk, Abdullah Savaskan, Burcu Nazlioglu. The learning organization perception levels of auditors from a puplic organization. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=285467 [Access: January 21, 2019]. doi:10.5455/sad.13-1512997024


AMA (American Medical Association) Style

Zekai Ozturk, Abdullah Savaskan, Burcu Nazlioglu. The learning organization perception levels of auditors from a puplic organization. Health Care Acad J. 2017; 4(4): 260-271. doi:10.5455/sad.13-1512997024Vancouver/ICMJE Style

Zekai Ozturk, Abdullah Savaskan, Burcu Nazlioglu. The learning organization perception levels of auditors from a puplic organization. Health Care Acad J. (2017), [cited January 21, 2019]; 4(4): 260-271. doi:10.5455/sad.13-1512997024Harvard Style

Zekai Ozturk, Abdullah Savaskan, Burcu Nazlioglu (2017) The learning organization perception levels of auditors from a puplic organization. Health Care Acad J, 4 (4), 260-271. doi:10.5455/sad.13-1512997024Turabian Style

Zekai Ozturk, Abdullah Savaskan, Burcu Nazlioglu. 2017. The learning organization perception levels of auditors from a puplic organization. Health Care Academician Journal, 4 (4), 260-271. doi:10.5455/sad.13-1512997024Chicago Style

Zekai Ozturk, Abdullah Savaskan, Burcu Nazlioglu. "The learning organization perception levels of auditors from a puplic organization." Health Care Academician Journal 4 (2017), 260-271. doi:10.5455/sad.13-1512997024MLA (The Modern Language Association) Style

Zekai Ozturk, Abdullah Savaskan, Burcu Nazlioglu. "The learning organization perception levels of auditors from a puplic organization." Health Care Academician Journal 4.4 (2017), 260-271. Print. doi:10.5455/sad.13-1512997024APA (American Psychological Association) Style

Zekai Ozturk, Abdullah Savaskan, Burcu Nazlioglu (2017) The learning organization perception levels of auditors from a puplic organization. Health Care Academician Journal, 4 (4), 260-271. doi:10.5455/sad.13-1512997024Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.