Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Original Research 


Health sciences university students ‘satisfaction and university advice

Büşra Kopmaz, Mustafa Şehirli, Güven Bektemür.

Abstract
The education provided at the universities that constitute the foundation of higher education not only shapes the life of the students but also the future of the country. If the student is satisfied with the education he / she has received and the physical and social facilities of the school, he / she will recommend the school to the surrounding area and realize the most reliable presentation about the university.
Health and education are two of the most important determinants of the development and progress of an country. Qualified training and qualification of health-oriented universities is important because of the human resource that the student will grow to the country.
Our research was conducted at the Health Sciences University (SBU), the first and only health-related university, and examined the students' satisfaction with the school and their school recommendation status.

Key words: Health Sciences University, student satisfaction, higher educationSağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencilerinin memnuniyeti ve üniversiteyi tavsiye etme durumu

Ozet
Yükseköğretimin temelini oluşturan üniversitelerde verilen eğitim, sadece öğrencilerin hayatını değil ülkenin geleceğini de şekillendirmektedir. Öğrenci aldığı eğitimden, okulun fiziki ve sosyal olanaklarından memnun olması halinde çevresine okulunu tavsiye ederek üniversiteye dair en güvenilir tanıtımı gerçekleştirmiş olacaktır.
Sağlık ve eğitim bir ülkenin gelişmesi ve ilerlemesi hususunda belirleyici olan en önemli iki etmendir. Sağlık temalı üniversitelerin nitelikli eğitim vermesi ve kalifiye öğrenci yetiştirmesi ülkeye kazandıracağı insan kaynağı sebebiyle önemlidir.
Araştırmamız, sağlık temalı ilk ve tek devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) gerçekleştirilmiş ve öğrencilerin okuldan memnuniyetleri ve okulu tavsiye etme durumları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), öğrenci memnuniyeti, yükseköğrenim


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Büşra Kopmaz
Articles by Mustafa Şehirli
Articles by Güven Bektemür
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 931
Downloaded: 260
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Busra Kopmaz, Mustafa Sehirli, Guven Bektemur. [Health sciences university students ‘satisfaction and university advice]. Health Care Acad J. 2017; 4(4): 301-305. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1512752021


Web Style

Busra Kopmaz, Mustafa Sehirli, Guven Bektemur. [Health sciences university students ‘satisfaction and university advice]. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=285231 [Access: January 21, 2019]. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1512752021


AMA (American Medical Association) Style

Busra Kopmaz, Mustafa Sehirli, Guven Bektemur. [Health sciences university students ‘satisfaction and university advice]. Health Care Acad J. 2017; 4(4): 301-305. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1512752021Vancouver/ICMJE Style

Busra Kopmaz, Mustafa Sehirli, Guven Bektemur. [Health sciences university students ‘satisfaction and university advice]. Health Care Acad J. (2017), [cited January 21, 2019]; 4(4): 301-305. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1512752021Harvard Style

Busra Kopmaz, Mustafa Sehirli, Guven Bektemur (2017) [Health sciences university students ‘satisfaction and university advice]. Health Care Acad J, 4 (4), 301-305. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1512752021Turabian Style

Busra Kopmaz, Mustafa Sehirli, Guven Bektemur. 2017. [Health sciences university students ‘satisfaction and university advice]. Health Care Academician Journal, 4 (4), 301-305. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1512752021Chicago Style

Busra Kopmaz, Mustafa Sehirli, Guven Bektemur. "[Health sciences university students ‘satisfaction and university advice]." Health Care Academician Journal 4 (2017), 301-305. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1512752021MLA (The Modern Language Association) Style

Busra Kopmaz, Mustafa Sehirli, Guven Bektemur. "[Health sciences university students ‘satisfaction and university advice]." Health Care Academician Journal 4.4 (2017), 301-305. Print.Turkish. doi:10.5455/sad.13-1512752021APA (American Psychological Association) Style

Busra Kopmaz, Mustafa Sehirli, Guven Bektemur (2017) [Health sciences university students ‘satisfaction and university advice]. Health Care Academician Journal, 4 (4), 301-305. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1512752021Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.