Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Original Research 


Attitudes of hospital staff about performance based additional payment system: An investigation in Muğla Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital

Muhammet Çankaya.

Abstract
The aim of the hereby study is to analyze whether the work system, called ” Performance based additional payment” affects the employees of the institutions, emerged after the co-colcational use of the Universities and the relevant institutions of the Ministry of Health in a negative or positive manner. The study in this regard was initiated by conducting a literature review and the books, articles, published or unpublished post graduate or doctorate thesis as well as the internet based documents were studied.
In order to determine the impact of the Performance Based Additional Payment System, that is currently being implemented in the Muğla Sıtkı Koçman University, Training and Research Hospital, on the efficiency of the employees of the said hospital, a survey was developed and implemented on the working personnel. The population of the research is comprised of the entire personnel, working in the Institution, renamed Muğla Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital, upon undersigning the “protocol for cooperation and collocation” signed by The Muğla State Hospital under the Ministry of Health and by Muğla Sıtkı Koçman University by time the indicated research was being conducted.
550 surveys were presented in order to acquire the assessments of the employees but only 338 of them were filled in. The data, received from this were analyzed in SPSS 14.0. As a result of the study it was seen that staff had negative attitudes towards to the Performance Based Additional Payment System

Key words: Performance, Hospital, Ministry Of Health, University, Protocol for Cooperation and Collocation.Hastane çalışanlarının performansa dayalı ek ödeme sistemine ilişkin görüşleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir araştırma

Ozet
Çalışmanın amacı Türkiye’de 2011 yılı itibariyle uygulanmaya başlanan ve gün geçtikçe kullanımı yaygınlaşan, “Üniversiteler ile Sağlık Bakanlığı’nın ilgili tesislerinin birlikte kullanımı neticesinde oluşan kurumlarda çalışan personele” uygulanan, performansa dayalı ek ödeme sisteminin çalışanların verimliliklerini olumlu veya olumsuz yönde etkileyip etkilemediğinin araştırılmasıdır. Konuyla ilgili çalışmaya literatür taraması yapılarak başlanmış; bu alanda kitap, makale, yayımlanmış ve yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezleri ve internet dokümanları incelenmiştir.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanmakta olan, performansa dayalı ek ödeme sisteminin hastane çalışanlarının verimliliklerine olan etkilerini belirlemek amacıyla anket geliştirilmiş ve çalışan personel üzerinde uygulanmıştır. Araştırmanın evreni Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Muğla Devlet Hastanesi’nin 26/04/2011 tarihinde imzaladığı “…birlikte kullanım ve işbirliği protokolü” ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak adlandırılan kurumda araştırmanın yapıldığı tarihlerde çalışan personelin tümüdür.
Çalışanların değerlendirmelerini almak üzere 550 adet anket çalışması sunulmuş ancak bunların 338’i cevaplandırılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 14.0’da incelenmiştir. Çalışma sonucunda personelin PDEÖS hakkındaki düşüncelerinin olumsuz yönde olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Performans, Hastane, Sağlık Bakanlığı, Üniversite, Birlikte Kullanım ve İşbirliği Protokolü.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Muhammet Çankaya
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1188
Downloaded: 413
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Muhammet Cankaya. [Attitudes of hospital staff about performance based additional payment system: An investigation in Muğla Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital]. Health Care Acad J. 2017; 4(4): 272-282. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1505661548


Web Style

Muhammet Cankaya. [Attitudes of hospital staff about performance based additional payment system: An investigation in Muğla Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital]. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=278189 [Access: January 21, 2019]. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1505661548


AMA (American Medical Association) Style

Muhammet Cankaya. [Attitudes of hospital staff about performance based additional payment system: An investigation in Muğla Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital]. Health Care Acad J. 2017; 4(4): 272-282. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1505661548Vancouver/ICMJE Style

Muhammet Cankaya. [Attitudes of hospital staff about performance based additional payment system: An investigation in Muğla Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital]. Health Care Acad J. (2017), [cited January 21, 2019]; 4(4): 272-282. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1505661548Harvard Style

Muhammet Cankaya (2017) [Attitudes of hospital staff about performance based additional payment system: An investigation in Muğla Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital]. Health Care Acad J, 4 (4), 272-282. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1505661548Turabian Style

Muhammet Cankaya. 2017. [Attitudes of hospital staff about performance based additional payment system: An investigation in Muğla Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital]. Health Care Academician Journal, 4 (4), 272-282. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1505661548Chicago Style

Muhammet Cankaya. "[Attitudes of hospital staff about performance based additional payment system: An investigation in Muğla Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital]." Health Care Academician Journal 4 (2017), 272-282. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1505661548MLA (The Modern Language Association) Style

Muhammet Cankaya. "[Attitudes of hospital staff about performance based additional payment system: An investigation in Muğla Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital]." Health Care Academician Journal 4.4 (2017), 272-282. Print.Turkish. doi:10.5455/sad.13-1505661548APA (American Psychological Association) Style

Muhammet Cankaya (2017) [Attitudes of hospital staff about performance based additional payment system: An investigation in Muğla Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital]. Health Care Academician Journal, 4 (4), 272-282. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1505661548Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.