Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Review Article 


The Effects of Violence Aganist Women Upon Women’s and Public Health

Özlem Öztürk, Özkan Öztürk, Birkan Tapan.

Cited by (2)

Abstract
SUMMARY:
Vıolance against women, distrupt women’s physical and mental health and effects them in social, economic areas. Because of that fact violence against women is a serious public problem. After violence each women are negatively affected perspective from physical, mental and social areas and they loses their hope about prevention of vıolence. As time progresses they adopte these kind of behavior as normal and raises their children in this thought. Psychologıcal dısorders reveal in every women’s body who exposed to violence and causes breaking to women’s social life.

Key words: Women, Public, Health, VıolenceKadına yönelik şiddetin kadın ve toplum sağlığı üzerine etkileri

Ozet
Ülkemizde temel insan hakları ihlali olarak varlığı sürdüren kadına yönelik şiddet kadınların beden ve ruh sağlığını bozan, sosyal, ekonomik, kültürel konumlarını ve bu alanlarda yükselmeleri engelleyen ciddi bir halk sorunudur. Şiddet sonrasında her kadın beden, ruh ve sosyal açıdan son derece olumsuz şekilde etkilenmektedir. Kadınlar şiddetin sürekliliği karşısında şiddeti kabul etmiş, önlenebileceğine dair inancını yitirmiş ve şiddetle yaşamaya alışarak şiddet karşısında sesi çıkarmaktan vazgeçerek çaresiz şekilde hayatını sürdürmeye devam etmektedir. Kendisi buna alıştığı gibi çevresinde şiddet gören kadınlara da şiddetin normal bir davranış olduğu konusunda yorumlar yapmakta ve kendi kız çocuklarını da bu şekilde yetiştirmektedir. Sağlık açısında da kadınlar ciddi problemler yaşamaktadır, bedenen aldıkları darbeler sonucu çeşitli yerlerinden yaralanmak ya da hamile iseler çocuklarını kaybetmektedirler. Ancak, bedenlerinde bu darbelerin hiçbir izi kalmasa da ruhlarında açılmış yaralar kapanmamakta ve hayatlarının her anında karşılarına çıkmaktadır. Şiddete maruz kalan her kadın depresyon, bunalım gibi psikolojik sıkıntılar yaşamaktadır. Bu da kadınların kişisel gelişimlerini etkileyerek kadınların sosyal hayattan kopmasına neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Toplum, Sağlık, Şiddet


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Özlem Öztürk
Articles by Özkan Öztürk
Articles by Birkan Tapan
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1918
Downloaded: 909
Cited: 2


This Article Cited By the following articles

Exposure to violence in breast cancer patients: systematic review
Breast Cancer 2019; 26(1): 29.

1
 
Exposure to violence in breast cancer patients: systematic review
Breast Cancer 2018; (): .

2
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Ozlem Ozturk, Ozkan Ozturk, Birkan Tapan. [The Effects of Violence Aganist Women Upon Women’s and Public Health]. Health Care Acad J. 2016; 3(4): 139-144. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1480680332


Web Style

Ozlem Ozturk, Ozkan Ozturk, Birkan Tapan. [The Effects of Violence Aganist Women Upon Women’s and Public Health]. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=251157 [Access: March 22, 2019]. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1480680332


AMA (American Medical Association) Style

Ozlem Ozturk, Ozkan Ozturk, Birkan Tapan. [The Effects of Violence Aganist Women Upon Women’s and Public Health]. Health Care Acad J. 2016; 3(4): 139-144. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1480680332Vancouver/ICMJE Style

Ozlem Ozturk, Ozkan Ozturk, Birkan Tapan. [The Effects of Violence Aganist Women Upon Women’s and Public Health]. Health Care Acad J. (2016), [cited March 22, 2019]; 3(4): 139-144. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1480680332Harvard Style

Ozlem Ozturk, Ozkan Ozturk, Birkan Tapan (2016) [The Effects of Violence Aganist Women Upon Women’s and Public Health]. Health Care Acad J, 3 (4), 139-144. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1480680332Turabian Style

Ozlem Ozturk, Ozkan Ozturk, Birkan Tapan. 2016. [The Effects of Violence Aganist Women Upon Women’s and Public Health]. Health Care Academician Journal, 3 (4), 139-144. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1480680332Chicago Style

Ozlem Ozturk, Ozkan Ozturk, Birkan Tapan. "[The Effects of Violence Aganist Women Upon Women’s and Public Health]." Health Care Academician Journal 3 (2016), 139-144. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1480680332MLA (The Modern Language Association) Style

Ozlem Ozturk, Ozkan Ozturk, Birkan Tapan. "[The Effects of Violence Aganist Women Upon Women’s and Public Health]." Health Care Academician Journal 3.4 (2016), 139-144. Print.Turkish. doi:10.5455/sad.13-1480680332APA (American Psychological Association) Style

Ozlem Ozturk, Ozkan Ozturk, Birkan Tapan (2016) [The Effects of Violence Aganist Women Upon Women’s and Public Health]. Health Care Academician Journal, 3 (4), 139-144. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1480680332Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

DUYURU!!

Dergimiz 2019 yılından itibaren

Makale kabul, değerlendirme ve

Yayımlama süreçlerini

Dergipark platformundan yapacaktır

http://dergipark.gov.tr/sagakaderg 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.