Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Original Research 


Remote consultation using open source software reinforced with web application in Tele-radiology: A real hospital practice

Gürbüz Akçay, Osman Özkaraca, Bünyamin Güney.

Abstract
Purpose: Diagnostic imaging methods are one of the main tools of modern medicine. Imaging equipment and patient demand is increasing rapidly. However, the number of medical professionals to evaluate the resulting images is inadequate. To answer this demand, we aimed to use Teleradiology.
Materials and Methods: Teleradiology connection between Muğla Milas State Hospital (MDH) that serves approximately 130,000 populations and Denizli Servergazi State Hospital (SDH) is made using open source OsiriX software. Digital images obtained from Magnetic Resonance (MRI), Computed Tomography (CT) and mammography (MG) devices in MDH have been transferred to OsiriX installed workstation in SDH using the DICOM standards. Images are reported by SDH radiology doctors and were sent by e-mail. The installation cost of the system was realized as TL 4,000.
Results: From November 2015 until the end of April 2016 monthly 2,000 MR, CT and MG image transferred and reported. This process has not been notified that threaten patient safety and any technical problems in the system.
Conclusion: Teleradiology system made using an open source software may be safe and cost effective. It may facilitate use our resource of medical professionals flexibly and efficiently.

Key words: Tele-radiology; Open source software; HospitalTeleradyoloji web uygulaması ile güçlendirilmiş açık kaynak kodlu yazılım kullanarak uzaktan konsültasyon: Gerçek bir hastane uygulaması

Ozet
Amaç: Görüntüleme yöntemleri modern tıbbın temel tanı araçlarındandır. Görüntüleme cihazları ve hasta talepleri hızla artmaktadır. Ancak elde edilen görüntüleri değerlendirebilecek profesyonel uzman hekim sayısı yetersizdir. Bu talebe cevap verebilmek için bir teleradyoloji uygulaması geliştirmeyi amaçladık.
Materyal ve metot: Yaklaşık 130000 nüfuslu bölgeye hizmet veren Muğla Milas Devlet Hastanesi (MDH) ile Denizli Servergazi Devlet Hastanesi (SDH) arasında açık kaynak kodlu Osirix yazılımı kullanılarak Teleradyoloji bağlantısı yapılmıştır. MDH’deki Magnetik Rezonans (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Mamografi (MG) cihazlarındaki görüntüler dicom standartları ile SDH’deki Osirix yüklü iş istasyonuna aktarıldı. Görüntüler SDH radyoloji uzmanlarınca raporlanarak e-posta ile gönderilmiştir. Sistemin kurulum maliyeti 4000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bulgular: 2015 Kasım ayından 2016 Nisan ayına kadar aylık 2000 adet MR, BT ve MG görüntüsü aktarılmış ve raporlanmıştır. Bu süreçte sistemde teknik arıza ve hasta güvenliğini tehdit eden bildirim olmamıştır.
Sonuç: Açık kaynak yazılımları kullanılarak yapılan tele radyoloji güvenli ve maliyet etkin bir sistem olabilmekte, uzman hekim kaynaklarımızı esnek ve verimli kullanmamızı kolaylaştırabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Teleradyoloji; Açık kaynak kod; Hastane


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Gürbüz Akçay
Articles by Osman Özkaraca
Articles by Bünyamin Güney
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1628
Downloaded: 421
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Gurbuz Akcay, Osman Ozkaraca, Bunyamin Guney. [Remote consultation using open source software reinforced with web application in Tele-radiology: A real hospital practice]. Health Care Acad J. 2016; 3(1): 50-55. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1466500133


Web Style

Gurbuz Akcay, Osman Ozkaraca, Bunyamin Guney. [Remote consultation using open source software reinforced with web application in Tele-radiology: A real hospital practice]. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=233254 [Access: January 21, 2019]. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1466500133


AMA (American Medical Association) Style

Gurbuz Akcay, Osman Ozkaraca, Bunyamin Guney. [Remote consultation using open source software reinforced with web application in Tele-radiology: A real hospital practice]. Health Care Acad J. 2016; 3(1): 50-55. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1466500133Vancouver/ICMJE Style

Gurbuz Akcay, Osman Ozkaraca, Bunyamin Guney. [Remote consultation using open source software reinforced with web application in Tele-radiology: A real hospital practice]. Health Care Acad J. (2016), [cited January 21, 2019]; 3(1): 50-55. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1466500133Harvard Style

Gurbuz Akcay, Osman Ozkaraca, Bunyamin Guney (2016) [Remote consultation using open source software reinforced with web application in Tele-radiology: A real hospital practice]. Health Care Acad J, 3 (1), 50-55. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1466500133Turabian Style

Gurbuz Akcay, Osman Ozkaraca, Bunyamin Guney. 2016. [Remote consultation using open source software reinforced with web application in Tele-radiology: A real hospital practice]. Health Care Academician Journal, 3 (1), 50-55. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1466500133Chicago Style

Gurbuz Akcay, Osman Ozkaraca, Bunyamin Guney. "[Remote consultation using open source software reinforced with web application in Tele-radiology: A real hospital practice]." Health Care Academician Journal 3 (2016), 50-55. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1466500133MLA (The Modern Language Association) Style

Gurbuz Akcay, Osman Ozkaraca, Bunyamin Guney. "[Remote consultation using open source software reinforced with web application in Tele-radiology: A real hospital practice]." Health Care Academician Journal 3.1 (2016), 50-55. Print.Turkish. doi:10.5455/sad.13-1466500133APA (American Psychological Association) Style

Gurbuz Akcay, Osman Ozkaraca, Bunyamin Guney (2016) [Remote consultation using open source software reinforced with web application in Tele-radiology: A real hospital practice]. Health Care Academician Journal, 3 (1), 50-55. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1466500133Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.