Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Original Research 


Development of a Diagnostics Tool for Pediatric Pressureh Ulcer Risk in Behçet Uz Children’s Hospital (BUCH))

Saime Yıldırım, Sibel Çevik Yöntem, Hatice Yıldırım Sarı, Tuğba Kaplan, Murat Bektaş.

Abstract
Objective: This study was designed to develop a reliable and valid measurement tool to diagnose pressure ulcer risk in non-neonatal children staying in intensive care units (ICU).
Methods: Patients hospitalized in the intensive care units comprised the sample of this study conducted in Izmir Dr. Behçet Uz Children's Diseases and Pediatric Surgery Training and Research Hospital. In order to determine the items of the scale, the pertinent literature was reviewed, interviews were held with the nurses working in intensive care units, pediatric physicians, physicians in charge of the intensive care units, nurses and nurse educators. Finally, the scale was administered to 333 pediatric patients hospitalized in the intensive care units by nurses working in the intensive care units.
Results: The mean scores obtained from the pressure ulcer risk scale by the patients who developed pressure ulcers (group 1) and the patients who did not were compared (group 2). The difference between the mean scores of the two groups was statistically significant (1th day: U = U=1066.500, p=0.025, 4th day: U=498.500, p=0.000, 10th day: U=586.000, p=0.000).
As result of the ROC analysis, the cut-off point was determined as 18.5 based on the diagnostic index and Youden index values. At this cut-off point, the sensitivity of the scale was 0.82 and its specificity was 0.84. Those who received 18.5 points or more from the pressure ulcer risk scale were considered to have a high risk for developing pressure ulcers. The EAA of the pressure ulcer risk scale was determined as 0.699 (0.555-0.843) for the first day and 0.859 (0.782-0.936) for the fourth day. These values indicated that the scale discriminated at a very good level. Based on the results obtained from the scale, 81.8% of the children were identified to be at high risk for pressure ulcers.
Conclusion: Our findings indicate that the pressure ulcers risk scale is effective in diagnosing the risk of pressure ulcers. It is recommended that BUÇH Pressure Ulcers Risk Scale be used in pediatric clinics.

Key words: Children, pressure ulcer, intensive care unitsBuçh Pediatrik Bası Yarası Risk Tanılama Aracı’nın Geliştirilmesi

Ozet
Amaç: Araştırma; yoğun bakımda yatan yenidoğan dönemi dışındaki çocuk hastalarda basınç ülseri riskini tanılamaya yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı geliştirmek amacıyla planlanmıştır.
Yöntem: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yürütülen araştırmanın örneklemini yoğun bakım kliniklerinde yatan yenidoğan dışındaki hastalar oluşturmaktadır. İlgili literatür taraması, klinisyen ve akademisyenler ile yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan form yoğun bakımlarda yatan 333 çocuk hastaya yoğun bakım kliniklerinde çalışan hemşireler tarafından uygulanmıştır.
Bulgular: Basınç yarası gelişen hastalarla gelişmeyen hastaların BUÇH Basınç yarası riski tanılama ölçeği puan ortalamaları karşılaştırılmış, İki grubun puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (1. Gün: U=1066.500, p=0.025, 4. Gün: U=498.500, p=0.000, 10. Gün: U=586.000, p=0.000). Yapılan ROC analizi sonucunda Diagnostik indeks ve Youden indeksi değerlerine göre 18,5 puan kesme noktası olarak belirlenmiştir. Bu noktada ölçeğin duyarlılığı 0.82 ve özgüllüğü 0.84 olarak saptanmıştır. BUÇH Basınç Yarası Riski Tanılama Ölçeği’nden 18,5 puan ve üstü alan yüksek basınç yarası riskine sahip olarak değerlendirilmiştir. BUÇH Basınç Yarası Riski Tanılama Ölçeği’n birinci gün için EAA’sı 0.699 (0.555-0.843) ve dördüncü gün için 0.859 (0.782-0.936) olarak belirlenmiş olup, değerler ölçeğin çok iyi düzeyde ayırıma sahip olduğunu göstermiştir. Ölçeğin basınç yarası olan çocukların %81,8’ini yüksek riskli olarak tanımladığı saptanmıştır.
Sonuç: Bulgularımız, BUÇH Basınç Yarası Riski Tanılama Ölçeği’nin basınç yarası riskini tanılamada etkili bir ölçek olduğunu göstermiştir. Geliştirilen BUÇH Basınç Yarası Riski Tanılama Ölçeği’nin çocuk kliniklerinde kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Basınç Ülseri, Yoğunbakım üniteleri


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Saime Yıldırım
Articles by Sibel Çevik Yöntem
Articles by Hatice Yıldırım Sarı
Articles by Tuğba Kaplan
Articles by Murat Bektaş
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3522
Downloaded: 648
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Saime Yildirim, Sibel Cevik Yontem, Hatice Yildirim Sari, Tugba Kaplan, Murat Bektas. [Development of a Diagnostics Tool for Pediatric Pressureh Ulcer Risk in Behçet Uz Children’s Hospital (BUCH))]. Health Care Acad J. 2014; 1(1): 57-66. Turkish.


Web Style

Saime Yildirim, Sibel Cevik Yontem, Hatice Yildirim Sari, Tugba Kaplan, Murat Bektas. [Development of a Diagnostics Tool for Pediatric Pressureh Ulcer Risk in Behçet Uz Children’s Hospital (BUCH))]. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=197658 [Access: April 20, 2019]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Saime Yildirim, Sibel Cevik Yontem, Hatice Yildirim Sari, Tugba Kaplan, Murat Bektas. [Development of a Diagnostics Tool for Pediatric Pressureh Ulcer Risk in Behçet Uz Children’s Hospital (BUCH))]. Health Care Acad J. 2014; 1(1): 57-66. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Saime Yildirim, Sibel Cevik Yontem, Hatice Yildirim Sari, Tugba Kaplan, Murat Bektas. [Development of a Diagnostics Tool for Pediatric Pressureh Ulcer Risk in Behçet Uz Children’s Hospital (BUCH))]. Health Care Acad J. (2014), [cited April 20, 2019]; 1(1): 57-66. Turkish.Harvard Style

Saime Yildirim, Sibel Cevik Yontem, Hatice Yildirim Sari, Tugba Kaplan, Murat Bektas (2014) [Development of a Diagnostics Tool for Pediatric Pressureh Ulcer Risk in Behçet Uz Children’s Hospital (BUCH))]. Health Care Acad J, 1 (1), 57-66. Turkish.Turabian Style

Saime Yildirim, Sibel Cevik Yontem, Hatice Yildirim Sari, Tugba Kaplan, Murat Bektas. 2014. [Development of a Diagnostics Tool for Pediatric Pressureh Ulcer Risk in Behçet Uz Children’s Hospital (BUCH))]. Health Care Academician Journal, 1 (1), 57-66. Turkish.Chicago Style

Saime Yildirim, Sibel Cevik Yontem, Hatice Yildirim Sari, Tugba Kaplan, Murat Bektas. "[Development of a Diagnostics Tool for Pediatric Pressureh Ulcer Risk in Behçet Uz Children’s Hospital (BUCH))]." Health Care Academician Journal 1 (2014), 57-66. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Saime Yildirim, Sibel Cevik Yontem, Hatice Yildirim Sari, Tugba Kaplan, Murat Bektas. "[Development of a Diagnostics Tool for Pediatric Pressureh Ulcer Risk in Behçet Uz Children’s Hospital (BUCH))]." Health Care Academician Journal 1.1 (2014), 57-66. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Saime Yildirim, Sibel Cevik Yontem, Hatice Yildirim Sari, Tugba Kaplan, Murat Bektas (2014) [Development of a Diagnostics Tool for Pediatric Pressureh Ulcer Risk in Behçet Uz Children’s Hospital (BUCH))]. Health Care Academician Journal, 1 (1), 57-66. Turkish.Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

DUYURU!!

Dergimiz 2019 yılından itibaren

Makale kabul, değerlendirme ve

Yayımlama süreçlerini

Dergipark platformundan yapacaktır

http://dergipark.gov.tr/sagakaderg 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.