Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Original Research 


Evaluating Fall Risk

Vildan Tanıl, Yurdanur Çetinkaya, Vesile Sayer, Demet Avşar, Yeliz İskit.

Abstract
Objective: This study was conducted to determine the risk of falling for the patients of Ege University Medical Faculty.
Method: The sample of this descriptive study consists of the inpatients and out patients (n=1625) of Ege University Medical
Faculty who agreed on participating the study.
The study data was collected by using Patient Identification Form containing a total of 54 questions and including (for 17 years
and older patients) Itaki Fall Risk Scale (19 questions), (for patients aged 0-16) Harizmi Fall Risk Scales (9 questions) which will
be used to determine patients’ socio-demographic and clinical data (13 questions), the risk of falls and fall events (13 questions)
and fall risk scores. Statistical analysis of the data obtained are made by using SPSS for Windows 1 8.0 program, frequencies
and percentages, Chi-square test.
Results: For the patients mean age of 49.6 ± 21.9, 50.9% are male and 49.1% female patients and for 81.7% of them the Itaki
The Fall Risk Scale (17 years and above) is used. Of the patients treated in our hospital intensive care, ratio of 96.1% was found
to have a high risk of falling.
Conclusion: In conclusion, in Ege University Medical Faculty Hospital, the prevalence of patients with a high risk of falling were
identified as 74.8% (n = 1216).

Key words: Fall Risk, Nursing, Quality, Patient SafetyDüşme Riskinin Değerlendirilmesi

Ozet
Giriş ve amaç: Çalışma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hastaların düşme riskinin belirlenmesi amacıyla
yapılmıştır.
Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan çalışmanın örneklemini, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yatmakta
olan ve günübirlik yatış işlemi uygulanan, çalışmaya katılmayı kabul eden (n=1625) tüm hastalar oluşturmuştur.
Çalışma verileri, hastaların sosyo demografik ve klinik verileri (13 soru), düşme riski ve düşme olayı (13 soru) ve düşme riski
skorunu belirlemek üzere kullanılacak olan ( 17 yaş ve üzeri hastalar için) İtaki Düşme Riski Ölçeği (19 soru), (0-16 yaş arası
hastalar için ) Harizmi Düşme Riski Ölçeklerini (9 soru) içeren toplam 54 sorudan oluşan Hasta Tanıtım Formu kullanılarak
toplanmıştır. Elde edilen verilerin istatistik analizi, SPSS for Windows 18.0 programında, frekans ve yüzde, Ki-kare testi
kullanılarak yapılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalamasının 49,6± 21,9, % 50,9’unun erkek, %49,1’inin kadın hasta ve
%81,7’sinde İtaki Düşme Riski Ölçeği (17 yaş ve üzeri) kullanılmıştır. Hastanemiz yoğun bakımlarında tedavi olan hastaların %
96,1 oranında yüksek düşme riskine sahip oldukları görülmüştür.
Sonuç: Çalışma sonucunda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yüksek düşme riski bulunan hastaların prevalansı
%74,8 ( n=1216) olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Düşme riski, hemşirelik, kalite, hasta güvenliği


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Vildan Tanıl
Articles by Yurdanur Çetinkaya
Articles by Vesile Sayer
Articles by Demet Avşar
Articles by Yeliz İskit
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2374
Downloaded: 429
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Vildan Tanil, Yurdanur Cetinkaya, Vesile Sayer, Demet Avsar, Yeliz Iskit. [Evaluating Fall Risk]. Health Care Acad J. 2014; 1(1): 21-26. Turkish.


Web Style

Vildan Tanil, Yurdanur Cetinkaya, Vesile Sayer, Demet Avsar, Yeliz Iskit. [Evaluating Fall Risk]. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=197652 [Access: January 21, 2019]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Vildan Tanil, Yurdanur Cetinkaya, Vesile Sayer, Demet Avsar, Yeliz Iskit. [Evaluating Fall Risk]. Health Care Acad J. 2014; 1(1): 21-26. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Vildan Tanil, Yurdanur Cetinkaya, Vesile Sayer, Demet Avsar, Yeliz Iskit. [Evaluating Fall Risk]. Health Care Acad J. (2014), [cited January 21, 2019]; 1(1): 21-26. Turkish.Harvard Style

Vildan Tanil, Yurdanur Cetinkaya, Vesile Sayer, Demet Avsar, Yeliz Iskit (2014) [Evaluating Fall Risk]. Health Care Acad J, 1 (1), 21-26. Turkish.Turabian Style

Vildan Tanil, Yurdanur Cetinkaya, Vesile Sayer, Demet Avsar, Yeliz Iskit. 2014. [Evaluating Fall Risk]. Health Care Academician Journal, 1 (1), 21-26. Turkish.Chicago Style

Vildan Tanil, Yurdanur Cetinkaya, Vesile Sayer, Demet Avsar, Yeliz Iskit. "[Evaluating Fall Risk]." Health Care Academician Journal 1 (2014), 21-26. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Vildan Tanil, Yurdanur Cetinkaya, Vesile Sayer, Demet Avsar, Yeliz Iskit. "[Evaluating Fall Risk]." Health Care Academician Journal 1.1 (2014), 21-26. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Vildan Tanil, Yurdanur Cetinkaya, Vesile Sayer, Demet Avsar, Yeliz Iskit (2014) [Evaluating Fall Risk]. Health Care Academician Journal, 1 (1), 21-26. Turkish.Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.