Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Review Article 


Health Tourism in Turkey

Uzm. Gülnaz Kantar, Uzm. Erdoğan Işık.

Abstract
In this study, with the “Health Transformation Programme” of Ministry of Health, aimed that there achieved important
developments and improvments in health tourism, with the increasing institutional capacity that offer qualified and cost-affective
services for all patients.
In the literature, Turkey is in 7th place with the world tourism destinations in 2010 with 27 million tourists, while in 2011 , 29 million
tourists rose to 6th place. In the area of health tourism, especially private hospitals made a great move and gave services to 83%
of international patients, 91% of medical tourists and 68% of patients as part of tourist health that came to Turkey in 2012. Tourists
coming to our country prefer more eye, orthopedics, cardiology, cardiovascular surgery goes Antalya, Istanbul and Ankara with
provinces are our highlights.
Health Tourism is a new concept and service area in Turkey as well as all over the world. By the reason of great tourism potential
and all offered health services that have enough competitiveness with the other developed countries’ health services, tourists
come from all over the world for medical purposes. Therefore, health care professionals in their education, adding health tou rism
course to the curriculum, working in the field of health tourism in quantity and quality of personnel, the development of elderly care
and in the fields of gerontology professional identification and standardization of non-misleading ads supported by medical tourism
will improve the quality of their work.

Key words: Health tourism, Medical tourism, Health economics



Türkiye’de Sağlık Turizmi

Ozet
Bu çalışmada; Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık turizminde önemli gelişmelerin ve iyileştirmelerin
kaydedildiğinin, tüm hastalara kaliteli ve maliyet-etkili hizmet verecek kurumsal kapasiteye ulaşılarak ülke ekonomisine ciddi
kazanımlar sağlanıldığının bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
Yaptığımız literatür taramasında Türkiye dünya turizm destinasyonları arasında 2010 yılında 27 milyon turist ile 7. sırada iken,
2011 yılında 29 milyon turist ile 6. sıraya yükselmiştir. Sağlık turizmi alanında özellikle özel hastaneler ciddi atılımlar yapmış ve
2012 yılında Türkiye’ye gelen tüm uluslararası hastaların % 83’üne, medikal turistlerin % 91’ine ve turistin sağlığı kapsamındaki
hastaların % 68’ine hizmet vermiştir. Ülkemize gelen turistler daha çok göz, ortopedi, kardiyoloji-kardiyovasküler cerrahi branşlarını
tercih ederken, Antalya, İstanbul ve Ankara öne çıkan illerimizdir.
Sağlık turizmi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye için de yeni bir kavram ve hizmet alanıdır. Güçlü turizm potansiyeli olan ve gelişmiş
ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinden dolayı, ülkemize dünyanın dört
bir yanından tedavi amacıyla turistler gelmektedir. Bu nedenle; sağlık profesyonellerinin eğitimlerine sağlık turizmi dersi konulması,
sağlık turizmi alanında çalışan personelin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi, özellikle yaşlı bakım ve gerontoloji alanlarında
meslek standardizasyonunun tanımlanması ve yanıltıcı olmayan reklamlarla desteklenmesi sağlık turizmi çalışmalarının kalitesini
artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık turizmi, Medikal turizm, Sağlık ekonomisi


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Uzm. Gülnaz Kantar
Articles by Uzm. Erdoğan Işık
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3817
Downloaded: 1621
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Uzm. Gulnaz Kantar, Uzm. Erdogan Isik. [Health Tourism in Turkey]. Health Care Acad J. 2014; 1(1): 15-20. Turkish.


Web Style

Uzm. Gulnaz Kantar, Uzm. Erdogan Isik. [Health Tourism in Turkey]. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=197611 [Access: April 20, 2019]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Uzm. Gulnaz Kantar, Uzm. Erdogan Isik. [Health Tourism in Turkey]. Health Care Acad J. 2014; 1(1): 15-20. Turkish.



Vancouver/ICMJE Style

Uzm. Gulnaz Kantar, Uzm. Erdogan Isik. [Health Tourism in Turkey]. Health Care Acad J. (2014), [cited April 20, 2019]; 1(1): 15-20. Turkish.



Harvard Style

Uzm. Gulnaz Kantar, Uzm. Erdogan Isik (2014) [Health Tourism in Turkey]. Health Care Acad J, 1 (1), 15-20. Turkish.



Turabian Style

Uzm. Gulnaz Kantar, Uzm. Erdogan Isik. 2014. [Health Tourism in Turkey]. Health Care Academician Journal, 1 (1), 15-20. Turkish.



Chicago Style

Uzm. Gulnaz Kantar, Uzm. Erdogan Isik. "[Health Tourism in Turkey]." Health Care Academician Journal 1 (2014), 15-20. Turkish.



MLA (The Modern Language Association) Style

Uzm. Gulnaz Kantar, Uzm. Erdogan Isik. "[Health Tourism in Turkey]." Health Care Academician Journal 1.1 (2014), 15-20. Print.Turkish.



APA (American Psychological Association) Style

Uzm. Gulnaz Kantar, Uzm. Erdogan Isik (2014) [Health Tourism in Turkey]. Health Care Academician Journal, 1 (1), 15-20. Turkish.



Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

DUYURU!!

Dergimiz 2019 yılından itibaren

Makale kabul, değerlendirme ve

Yayımlama süreçlerini

Dergipark platformundan yapacaktır

http://dergipark.gov.tr/sagakaderg 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.