Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Original Research 


Effect of training program in the Management and Use of Medications Policy on the medication prescriptions

.Al-Assaf, Sh.Bulekbayeva, L.Makalkina, Zh.Seykenova, G.Taytubayeva, G.Sadybayeva, T.Mazhitov, A.Avdeyev.

Abstract
The most frequent errors in prescribing medicines are: incorrect choice of medicines, incorrect dosage, dosing regimen and route
of administration, insufficient accommodation of patient’s physiological state and drug interactions thru poly-pharmacy. In addition,
a significant contribution to medication errors include incorrect prescribing of medicines.
Study goal is to estimate the effect of training program of Management and Use of Medications Policy on the prescription of
medicines practices in JSC “Republican Children’s Rehabilitation Center”.
We concluded that the implementation and training on Management and Use of Medication Policy is an effective mechanism to
ensure the safe use of medicines. Optimized prescribing sheets, routine monitoring of the correctness of its filling and training
sessions for medical staff create conditions for the safe use of medicines in the medical organization.

Key words: Management and use of medications, patient safety, prescription of medicines.İlaç uygulamalarında eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik bir çalışma

Ozet
Reçete yazarken ve uygulamalarda en sık karşılaşılan hatalar; yanlış ilaç seçilmesi, yanlış doz, uygulama hataları ve hastanın
psikolojik durumu dikkate alınarak iletişim kurulması ve polifarmasi düşünülerek ilaç etkileşimlerinin göz ardı edilmesidir. Bu na ek
olarak tabiiki yanlış ilaç verilmeside sık karşılaşılan hatalar arasında sayılabilir. Bu çalışmada Kazakistan Astana’da yer alan
çocuklara yönelik bir rehabilitasyon merkezinde ilaç güvenliğini sağlamak için yukarda sıralanana noktalar dikkate alınarak
uygulanan bir eğitim programının etkinliğine yönelik gerçekleştirilen bir çalışma özetlenmektedir. Araştırma sonucunda bu amaçla
geliştirilen ilaç uygulama prosedürü ve yönetim eğitimleri aracılığıyla ilaç güvenliği sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İlaç uygulama yönetimi, Hasta Güvenliği, İlaç reçeteleri


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by .Al-Assaf
Articles by Sh.Bulekbayeva
Articles by L.Makalkina
Articles by Zh.Seykenova
Articles by G.Taytubayeva
Articles by G.Sadybayeva
Articles by T.Mazhitov
Articles by A.Avdeyev
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1474
Downloaded: 300
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

.Al-Assaf, Sh.Bulekbayeva, L.Makalkina, Zh.Seykenova, G.Taytubayeva, G.Sadybayeva, T.Mazhitov, A.Avdeyev. Effect of training program in the Management and Use of Medications Policy on the medication prescriptions. Health Care Acad J. 2014; 1(1): 11-14.


Web Style

.Al-Assaf, Sh.Bulekbayeva, L.Makalkina, Zh.Seykenova, G.Taytubayeva, G.Sadybayeva, T.Mazhitov, A.Avdeyev. Effect of training program in the Management and Use of Medications Policy on the medication prescriptions. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=197609 [Access: January 21, 2019].


AMA (American Medical Association) Style

.Al-Assaf, Sh.Bulekbayeva, L.Makalkina, Zh.Seykenova, G.Taytubayeva, G.Sadybayeva, T.Mazhitov, A.Avdeyev. Effect of training program in the Management and Use of Medications Policy on the medication prescriptions. Health Care Acad J. 2014; 1(1): 11-14.Vancouver/ICMJE Style

.Al-Assaf, Sh.Bulekbayeva, L.Makalkina, Zh.Seykenova, G.Taytubayeva, G.Sadybayeva, T.Mazhitov, A.Avdeyev. Effect of training program in the Management and Use of Medications Policy on the medication prescriptions. Health Care Acad J. (2014), [cited January 21, 2019]; 1(1): 11-14.Harvard Style

.Al-Assaf, Sh.Bulekbayeva, L.Makalkina, Zh.Seykenova, G.Taytubayeva, G.Sadybayeva, T.Mazhitov, A.Avdeyev (2014) Effect of training program in the Management and Use of Medications Policy on the medication prescriptions. Health Care Acad J, 1 (1), 11-14.Turabian Style

.Al-Assaf, Sh.Bulekbayeva, L.Makalkina, Zh.Seykenova, G.Taytubayeva, G.Sadybayeva, T.Mazhitov, A.Avdeyev. 2014. Effect of training program in the Management and Use of Medications Policy on the medication prescriptions. Health Care Academician Journal, 1 (1), 11-14.Chicago Style

.Al-Assaf, Sh.Bulekbayeva, L.Makalkina, Zh.Seykenova, G.Taytubayeva, G.Sadybayeva, T.Mazhitov, A.Avdeyev. "Effect of training program in the Management and Use of Medications Policy on the medication prescriptions." Health Care Academician Journal 1 (2014), 11-14.MLA (The Modern Language Association) Style

.Al-Assaf, Sh.Bulekbayeva, L.Makalkina, Zh.Seykenova, G.Taytubayeva, G.Sadybayeva, T.Mazhitov, A.Avdeyev. "Effect of training program in the Management and Use of Medications Policy on the medication prescriptions." Health Care Academician Journal 1.1 (2014), 11-14. Print.APA (American Psychological Association) Style

.Al-Assaf, Sh.Bulekbayeva, L.Makalkina, Zh.Seykenova, G.Taytubayeva, G.Sadybayeva, T.Mazhitov, A.Avdeyev (2014) Effect of training program in the Management and Use of Medications Policy on the medication prescriptions. Health Care Academician Journal, 1 (1), 11-14.Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.