Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Review Article 


Application of 5S approach to healthcare quality

Seval Akgün.

Abstract
Much attention has been drawn to the demand for improvement of Quality in Healthcare organisations and to achieve improved outcomes for patients as well as to bring increased patient satisfaction and staff satisfaction. Some important areas to be addressed in this regard are improvement of work environment, reduction of waste and correction of delays in the various care processes and procedures. 5S is a simple, easy to understand management approach that was originally applied in the manufacturing sector for workplace organisation. It is now being practiced in the service sector. It is a stand alone approach that originated in Japan and increasingly used as the first step towards quality improvement in the service sector. If practiced in a hospital it helps to maintain a high degree of cleanliness and orderliness in the work place, and reduces waste in the processes of care, and improves patient flow. It is known for its ability to establish the essential prerequisites of working environment, practices and mind-set, which are the necessary foundations for an effective quality improvement program. This paper presents a brief overview of 5S approach and describes its methodology for implementation in Healthcare organisations.Sağlık hizmetlerinde yalın yönetim “5S” yaklaşımının uygulanması

Ozet
Sağlık hizmeti sağlayan organizasyonlarda kalitenin arttırılmasına yönelik artan talebe ve hastalar için geliştirilmiş daha iyi koşullarla birlikte elde edilecek hasta ve personel memnuniyetine dikkat çekilmiştir. Bu bağlamda değinilmesi gereken bazı alanlar, iş çevresinin geliştirilmesi, israfın önlenmesi ve bazı sağlık hizmeti süreç ve prosedürlerindeki iptal ve düzeltmelerin önüne geçilmesi konularıdır. “5S” orijin olarak, iş sahası organizasyonları için üretim sektöründe uygulanan, basit ve anlaşılması kolay bir yönetim yaklaşımıdır. Şu an bu yaklaşım hizmet sektöründe de denenmektedir. Bu yöntem Japonya’da kullanılmaya başlanmış ve günümüzde artan oranda hizmet sektöründe kaliteyi arttırmak maksadıyla ilk adım olarak başvurulmaktadır. Eğer bir hastanede uygulanırsa, yüksek derecede temizlik, iş sahasındaki düzen, verimli bakım hizmeti ve hasta akışının daha hızlı sağlanması anlamını taşıyacaktır. Böyle bir yaklaşımın avantajı, iş ortamında hayati önem taşıyan koşulların oluşturulması ve etkili bir kalite gelişim programının uygulanması olarak ifade edilebilir. Bu çalışma “5S” yaklaşımı üzerine özetleyen bir çalışma olup, sağlık hizmeti sağlayan organizasyonlarda uygulanması için gerekli metodolojiyi tanımlamaktadır.

Anahtar Kelimeler:


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Seval Akgün
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4480
Downloaded: 1155
Cited: 0


REFERENCES
1. Page L, Getting the skinny on lean management (Materials Management in Health Care, Sep.2005)
2. Womach JP, Going Lean in Healthcare (Institute of Health Improvement USA, 2005)
3. Zigel TG, A lean guide to transforming healthcare (ASQ Quality Press Wisconsin)
4. Hirano H, 5 Pillars of the Visual Workplace (Productivity Press, 1995)
5. National Productivity Corporation Malaysia, 5S Guidebook (2005)
6. Changua Healthcare Quality Taiwan, The 5S movement www.qi.org.tw
7. Ministry of Health/JICA, Sri Lanka Evidence Based Management Study (2006)
8. Vitalo RL, Kaizen Desk Reference Standard ( Lowrey Press, April 2003)
9. Ananthanarayanan KRM, Application of 5S Management System in Non
10. Besshan J, Redesigning; Improving the patient journey: (Flinder's Medical center Australia, 2006 )
11. Debashis S, 5S for Service Organizations and Offices: A Lean Look at Improvements (American Society for Quality, Quality Press, Wilconsin, 2006)
12. Destructive Evaluation (NDE) Laboratory (Hyderabad India, 2006)
13. Ho SKM, An Integrated Approach -- Implementing TQ through Japanese 5-S and ISO 9000 (Kogan Page UK, 1999)
14. Kawee C, Human Resource Development through Continuous Improvement: A Case Study of Yasothon Hospital, Thailand (1994-1997)
15. Kilo C, A framework for collaborative improvement: lessons from the Institute for Healthcare Improvement's Breakthrough series. Quality Management Health Care (2001) 6:1–13. [DOI via Crossref]   
16. WHO, Heath Systems; Improving Performance (2000)

How to Cite this Article
Pubmed Style

Seval Akgun. [Application of 5S approach to healthcare quality]. Health Care Acad J. 2015; 2(1): 1-7. Turkish. doi:10.5455/sad.20150201001


Web Style

Seval Akgun. [Application of 5S approach to healthcare quality]. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=196614 [Access: April 20, 2019]. Turkish. doi:10.5455/sad.20150201001


AMA (American Medical Association) Style

Seval Akgun. [Application of 5S approach to healthcare quality]. Health Care Acad J. 2015; 2(1): 1-7. Turkish. doi:10.5455/sad.20150201001Vancouver/ICMJE Style

Seval Akgun. [Application of 5S approach to healthcare quality]. Health Care Acad J. (2015), [cited April 20, 2019]; 2(1): 1-7. Turkish. doi:10.5455/sad.20150201001Harvard Style

Seval Akgun (2015) [Application of 5S approach to healthcare quality]. Health Care Acad J, 2 (1), 1-7. Turkish. doi:10.5455/sad.20150201001Turabian Style

Seval Akgun. 2015. [Application of 5S approach to healthcare quality]. Health Care Academician Journal, 2 (1), 1-7. Turkish. doi:10.5455/sad.20150201001Chicago Style

Seval Akgun. "[Application of 5S approach to healthcare quality]." Health Care Academician Journal 2 (2015), 1-7. Turkish. doi:10.5455/sad.20150201001MLA (The Modern Language Association) Style

Seval Akgun. "[Application of 5S approach to healthcare quality]." Health Care Academician Journal 2.1 (2015), 1-7. Print.Turkish. doi:10.5455/sad.20150201001APA (American Psychological Association) Style

Seval Akgun (2015) [Application of 5S approach to healthcare quality]. Health Care Academician Journal, 2 (1), 1-7. Turkish. doi:10.5455/sad.20150201001Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

DUYURU!!

Dergimiz 2019 yılından itibaren

Makale kabul, değerlendirme ve

Yayımlama süreçlerini

Dergipark platformundan yapacaktır

http://dergipark.gov.tr/sagakaderg 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.