Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Health Care Acad J. Year: 2015, Volume: 2, Issue: 3

  Özgün Araştırma

 1. Hemşirelerin çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü algılarının çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü ölçeği kullanılarak incelenmesi
  Analysis of awarenees of the nurses about the safety and health of staff by using the scale of culture of safety and health of staff [Turkish]
  Emrullah İncesu , Ahmet Atasoy
  Health Care Acad J. 2015; 2(3): 119-126
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.2015131451388210

 2. Derleme

 3. Sağlık Sisteminde Yalın Üretim Uygulamaları
  Lean Manufacturing Practises In The Healthcare System [Turkish]
  Hakan Turan, Gökmen Turan
  Health Care Acad J. 2015; 2(3): 127-132
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.2015131451421279

 4. Özgün Araştırma

 5. Teknoloji yönetimi açısından biyomedikal cihazların bakım ve onarım faaliyetlerine yönelik bir değerlendirme
  A review of Biomedical Equipment Maintenance and Repair Operations in The Context of Medical Technology Management [Turkish]
  Bünyamin Özgüleş, Kadir Aksay, Fatih Orhan
  Health Care Acad J. 2015; 2(3): 133-139
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.2015131451310698

 6. Derleme

 7. Etkili Ekip Çalışmasının Sağlıktaki Önemi ve Faydaları: Bir Literatür Çalışması
  The Importance And Benefits Of Effective Teamwork in Health Care: A Literature Survey [Turkish]
  Ümit Çıraklı, Yusuf Çelik, Umut Beylik
  Health Care Acad J. 2015; 2(3): 140-146
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.2015131452108477

 8. Özgün Araştırma

 9. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Stres ve Motivasyon Düzeylerinin Belirlenmesi
  Determining the Stress and Motivation Levels of the Nurses Working at the Surgery Clinics of ATraning and Research Hospıtal [Turkish]
  Derya Ocal, Sercan Kurklu, Kemal Tekin
  Health Care Acad J. 2015; 2(3): 147-154
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.2015131452084403

 10. Derleme

 11. Değer Bazlı Satın Alma ve Geri Ödeme Sistemi Açısından Hastane Kaynaklı Durumlar
  Hospital Acquired Conditions With Respect to Value- Based Purchasing and Payback Payment Systems [Turkish]
  Mehmet Nurullah Kurutkan, Murat Bayat
  Health Care Acad J. 2015; 2(3): 155-164
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.2015131452173750

 12. Küreselleşme ve Sağlık Hizmetleri
  Globalization and Health Services [Turkish]
  Adem Özmen
  Health Care Acad J. 2015; 2(3): 165-170
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.2015131451311652

 13. Olgu Sunumu

 14. Özel bir hemodiyaliz merkezinde afet deneyimi
  Disaster experience at a private haemodialysis centre [Turkish]
  Adem Sezen, Birkan Tapan, Süleyman Yılmaz, Erengül Sezen
  Health Care Acad J. 2015; 2(3): 171-173
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.2015131451140930

Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.