Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Health Care Acad J. Year: 2014, Volume: 1, Issue: 1

  Özgün Araştırma

 1. Sürdürülebilir Sağlık Sistemleri, Sağlık İnsan gücü Planlaması
  Building Sustainable Healthcare Systems: Health Human Resources Planning [English]
  Akgün S., A. F. Al-Assaf
  Health Care Acad J. 2014; 1(1): 1-10
  » Abstract » PDF

 2. İlaç uygulamalarında eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik bir çalışma
  Effect of training program in the Management and Use of Medications Policy on the medication prescriptions [English]
  .Al-Assaf, Sh.Bulekbayeva, L.Makalkina, Zh.Seykenova, G.Taytubayeva, G.Sadybayeva, T.Mazhitov, A.Avdeyev
  Health Care Acad J. 2014; 1(1): 11-14
  » Abstract » PDF

 3. Derleme

 4. Türkiye’de Sağlık Turizmi
  Health Tourism in Turkey [Turkish]
  Uzm. Gülnaz Kantar, Uzm. Erdoğan Işık
  Health Care Acad J. 2014; 1(1): 15-20
  » Abstract » PDF

 5. Özgün Araştırma

 6. Düşme Riskinin Değerlendirilmesi
  Evaluating Fall Risk [Turkish]
  Vildan Tanıl, Yurdanur Çetinkaya, Vesile Sayer, Demet Avşar, Yeliz İskit
  Health Care Acad J. 2014; 1(1): 21-26
  » Abstract » PDF

 7. Bir Özel Hastanede Risk Değerlendirme Çalışması Nutrisyon (Klinik Beslenme) Süreci FMEA Çalışması
  FMEA study risk assessment study for clinical nutrition process in the private hospital [Turkish]
  Selma Güngör Hüner, Ayşe Karakulak, Demet Egeli, Demet Veyisoğlu, Derya Gülnar, İsmail Bozkurt, Mois Bahar, Nazife Kaya, Nilay Topçam, Serdar Örnek, Tuğçe Aytulu, Sonnur Saatçi, Ülker Şener, Ülkü Burges
  Health Care Acad J. 2014; 1(1): 27-32
  » Abstract » PDF

 8. Sağlık Çalışanlarının Güvenli Tıbbi Alet Kullanımının Sağlanması ve Bir Hastane Uygulaması
  Ensuring Safe Use of Medical Instruments by Healthcare Workers and One Hospital Practice [Turkish]
  Rukiye Erdoğan
  Health Care Acad J. 2014; 1(1): 33-37
  » Abstract » PDF

 9. Kaliteli Hizmet İçin İşveren/İşveren Vekillerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Bilgilendirilmesi Gereken Öncelikli Konuların Sorgulanması
  Investigation of the Employer/Employer Representatives About Occupational Health and Safety [Turkish]
  Suat Sarp, Adem Sezen, Yalçın Vural, Dündar Koçyiğit, Müslüm Güney, Sedat Sarp, Erengül Sezen
  Health Care Acad J. 2014; 1(1): 38-49
  » Abstract » PDF

 10. Buçh Pediatrik Bası Yarası Risk Tanılama Aracı’nın Geliştirilmesi
  Development of a Diagnostics Tool for Pediatric Pressureh Ulcer Risk in Behçet Uz Children’s Hospital (BUCH)) [Turkish]
  Saime Yıldırım, Sibel Çevik Yöntem, Hatice Yıldırım Sarı, Tuğba Kaplan, Murat Bektaş
  Health Care Acad J. 2014; 1(1): 57-66
  » Abstract » PDF

 11. Kalite Geliştirme Araçlarının Risk Yönetiminde Kullanımı: İlaç Hatası Örneği
  Using Quality Improvement Tools in Risk Management: Medication Error Example [Turkish]
  Şeyda Seren İntepeler, Menevşe Samur, Hasan Fehmi Dirik
  Health Care Acad J. 2014; 1(1): 67-73
  » Abstract » PDF

Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.