Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Health Care Acad J. Year: 2017, Volume: 4, Issue: 4

  Özgün Araştırma

 1. İletişim dersine ilişkin öğrenci görüşleri
  The views of students regarding the communication lesson [Turkish]
  Sevinç Mersin
  Health Care Acad J. 2017; 4(4): 249-252
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1509800503

 2. Hasta güvenliği literatürünün bibliyometrik analizi: Türkçe tez ve makaleler örneği
  Bibliometric analysis of patient safety literature example of thesis and articles in Turkish [Turkish]
  Mehmet Nurullah Kurutkan, Fatih Orhan, Pervin Kaygısız
  Health Care Acad J. 2017; 4(4): 253-259
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1513948006» Cited: 1

 3. Bir kamu kuruluşunda görev yapan denetçilerin öğrenen organizasyona ilişkin algı düzeyleri
  The learning organization perception levels of auditors from a puplic organization [English]
  Zekai Öztürk, Abdullah Savaşkan, Burcu Nazlıoğlu
  Health Care Acad J. 2017; 4(4): 260-271
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1512997024

 4. Hastane çalışanlarının performansa dayalı ek ödeme sistemine ilişkin görüşleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir araştırma
  Attitudes of hospital staff about performance based additional payment system: An investigation in Muğla Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital [Turkish]
  Muhammet Çankaya
  Health Care Acad J. 2017; 4(4): 272-282
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1505661548

 5. Nitelikli sağlık iletişimini engelleyen bir unsur olarak “Zor Hasta”
  “Difficult Patient” as an element that prevents health communication [Turkish]
  Yasemin Bilişli, Berre Altaş, Selin Aygen Zetter
  Health Care Acad J. 2017; 4(4): 289-300
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1510842009

 6. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencilerinin memnuniyeti ve üniversiteyi tavsiye etme durumu
  Health sciences university students ‘satisfaction and university advice [Turkish]
  Büşra Kopmaz, Mustafa Şehirli, Güven Bektemür
  Health Care Acad J. 2017; 4(4): 301-305
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1512752021

 7. Çalışan güvenliği algısının çalışan gözüyle değerlendirilmesine yönelik tek merkezli bir çalışma
  A monocentric study towards the assessment of the perception of employee safety from the employees’ point of view [Turkish]
  Zeynep Ekici, Derya Kocadağ, Ebru Buğra
  Health Care Acad J. 2017; 4(4): 306-313
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1513596989

 8. Üniversite öğrencilerinin beslenme kültürleri
  Nutrition culture of university students [Turkish]
  Mert Kartal, Feray Kabalcıoğlu Bucak, Elçin Balcı
  Health Care Acad J. 2017; 4(4): 332-338
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1511164129

 9. Özel sektör çalışanların örgüt kültürü ve karizmatik liderlik özelliklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
  Organizational cultures and charismatic leadership of private employees are investigated with regard to some variables [Turkish]
  İlker Duran
  Health Care Acad J. 2017; 4(4): 339-346
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1512811431

 10. Çalışanların örgüt kültürü ve liderlik tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Analysing the relationship between organizational culture level and types of leadership of the employees [Turkish]
  Çetin Uğur
  Health Care Acad J. 2017; 4(4): 347-354
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1513697265

 11. Derleme

 12. Özel hastanelere talebi etkileyen faktörler
  Factors affecting the demand for private hospitals [Turkish]
  Ahmet Akyürek, Emine Orhaner
  Health Care Acad J. 2017; 4(4): 237-248
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1513939681

 13. OTC Grubundaki ilaçların avantaj ve dezavantajlarının incelenmesi
  Investigation of advantages and disadvantages of OTC drug group [Turkish]
  Nazan Kartal, Sema Arısoy
  Health Care Acad J. 2017; 4(4): 314-321
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1508913356

 14. Mustard grubu kimyasal savaş ajanları ve klinik etkileri
  Mustard group chemical warfare agents and clinical effects [Turkish]
  Fatih Kalkan, Ömer Aykutluğ, Turgut Topal
  Health Care Acad J. 2017; 4(4): 322-331
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1514400970

 15. Olgu Sunumu

 16. Özel bir hastanede 2. ve 3. Dönem risk değerlendirmelerinin sonuçları
  Results of 2nd and 3rd stage risk assessments in a private hospital [Turkish]
  Erengül Sezen, Behiye Yüksel
  Health Care Acad J. 2017; 4(4): 283-288
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1509299160

Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.