Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Health Care Acad J. Year: 2017, Volume: 4, Issue: 3

  Özgün Araştırma

 1. Talasemi Hastalığında Preimplantasyon Genetik Tanı ve Tedavisinin Geri Ödeme Kapsamına Alınmasının Değerlendirilmesi
  Evaluation of Pre-implantation genetic diagnosis and treatment (PGDT) reimbursement scheme for Thalassemia [Turkish]
  Elif Güler Kazancı, Güven Bektemür, Selim Bener, Umut Beylik
  Health Care Acad J. 2017; 4(3): 135-146
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1508401717

 2. Y kuşağı hasta kabul yetkililerinin beklentileri üzerine nitel bir araştırma: iki farklı kamu hastanesi örneği
  A qualıtatıve research on the expectatıons of generatıon y patıent admıssıons offıcers: a study on two publıc hospıtals [Turkish]
  Hatice Nilay Gemlik, Gülcan Hoser, Ayşenur Yıldız, Gülfer Bektaş
  Health Care Acad J. 2017; 4(3): 164-180
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1505799927

 3. Sağlık çalışanlarının hasta güvenliği kültürü algılarının değerlendirilmesi: üniversite hastanesi örneği
  The evaluation of the perceptions of patient safety cultures of health care workers: university hospital example [Turkish]
  Seda Behlül, Özgü Bayraktar
  Health Care Acad J. 2017; 4(3): 202-206
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1496667126

 4. Kalite sistemi ve bilgi güvenliği sistemlerinin hasta güvenliği üzerine etkisi: bir üniversite hastanesi uygulaması
  The impact of quality system and information security systems on patient safety: the application of a university hospital [Turkish]
  Hüseyin Eriş, Suzan Havlioğlu, Nebiye Doni
  Health Care Acad J. 2017; 4(3): 207-215
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1496908343

 5. İnsülin tedavisi görmekte olan diyabetik hastaların tedavilerine ilişkin bilgi ve düşüncelerinin belirlenmesi
  Determination of the knowledge and thoughts of diabetic patients receiving insulin treatment regarding their treatments [Turkish]
  Bedriye Polat, Fügen Özcanarslan, Feray Kabalcıoğlu Bucak
  Health Care Acad J. 2017; 4(3): 221-235
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1504942600

 6. Derleme

 7. Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Diğer Pazarlama Dalları İçindeki Yeri ve Önemi
  Place and Importance of Health Services Marketing in Other Marketing Branches [Turkish]
  Gül Banu Dayanç Kıyat, Halil Şimşek, Bünyamin Özgüleş
  Health Care Acad J. 2017; 4(3): 147-154
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1499888421

 8. Hekim ve Hemşirelerin Lisansifikasyonu: Ülke Gereksinimlerinin Karşılaştırılması
  Licensure of Physicians and Nurses: Comparing Country Requirements [English]
  A.F. Al-Assaf, Hediye Seval Akgün
  Health Care Acad J. 2017; 4(3): 155-163
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1507276053

 9. Sağlık hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için klinik kalite ölçümü
  Clinical quality measurement to improve quality of healthcare services [Turkish]
  Keziban Avcı
  Health Care Acad J. 2017; 4(3): 181-185
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1505764569

 10. Sağlık hizmetlerinde yenilikçi finansman sistemleri açısından şartlı nakit transferi programı
  An example of innovative financing system in healthcare: conditional cash transfer [Turkish]
  Fatih Orhan, Şemsettin Varol, Selahattin Tuncer, Bünyamin Özgüleş
  Health Care Acad J. 2017; 4(3): 186-195
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1510066156

 11. Yetim İlaçların (Orphan Drugs-Nadir Hastalıklarda Kullanılan İlaçlar) Türkiye’de ve Dünyadaki Durumu
  Orphan Drugs (Drugs Used in Rare Diseases) Situations in Turkey and in the World [Turkish]
  Ece Doğuç
  Health Care Acad J. 2017; 4(3): 196-201
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1502288229

 12. Son dönem yoğun bakım hastalarının bakımında etik sorunlar ve etik yaklaşım
  Ethical problems and ethical approach of the end of life patients in intensive care [Turkish]
  Özlem İbrahimoğlu
  Health Care Acad J. 2017; 4(3): 216-220
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1504687755

Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.