Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Health Care Acad J. Year: 2017, Volume: 4, Issue: 2

  Özgün Araştırma

 1. Sağlık hizmetlerinde dış kaynak kullanımının kurumsal kültür bağlamında değerlendirilmesi: Bir hastane örneği
  Evaluation of using outsourcing in health care services in the context of organizational culture: A hospital example [Turkish]
  Cenk Hilmi Kılıç, Özden Güdük
  Health Care Acad J. 2017; 4(2): 81-89
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1490969429

 2. Hemşirelerin hasta ve hemşire güvenliği açısından acil servislerin çalışma ortamına ilişkin görüşleri
  Conceptions of nurses concerning safety of patient and nurse in emergency service working environment [Turkish]
  Gülay Yazıcı, Nalan Özhan Elbaş
  Health Care Acad J. 2017; 4(2): 69-80
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1495141264

 3. Olgu Sunumu

 4. Güvenlik raporlama sisteminin dijitalleştirilmesinin etkileri
  Digitalization process of safety reporting system [Turkish]
  Arzu Ün, Esengül Purkuloğlu
  Health Care Acad J. 2017; 4(2): 126-133
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1495450266

 5. Özgün Araştırma

 6. Şanlıurfa kadın hastalıkları ve doğum hastanesine başvuran gebelerde anemi sıklığı ve ilişkili faktörler
  The Prevalence Of Anemıa And Related Factors In Pregnant Women Admıtted To Sanlıurfa Maternity Hospıtal [Turkish]
  Feray Kabalcıoğlu Bucak, Fügen Özcanarslan, Mustafa Demir
  Health Care Acad J. 2017; 4(2): 103-109
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1492422573

 7. Öğrencilerin bakışı ile sağlık hizmetlerinde ekip anlayışı
  Team work in health care from the perspective of students [Turkish]
  Erdal Ceylan, Funda Aslan
  Health Care Acad J. 2017; 4(2): 96-102
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1492085554

 8. Sağlık çalışanlarının çalışan güvenliği algısının iş tatminine etkisi
  The effect of health workers ‘working safety system on business effects [Turkish]
  Zeynep Ekici, Ebru Buğra, Derya Kocadağ
  Health Care Acad J. 2017; 4(2): 115-125
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1497429689

 9. Derleme

 10. Kişiselleştirilmiş Mobil Sağlık Uygulamaları Bilgi Güvenlik Gereksinimleri
  Information Security Requirements of Customized Mobile Health Applications [English]
  Mehmet Oguz
  Health Care Acad J. 2017; 4(2): 110-114
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1493676116

 11. Cerrahi sonrası ağrıda multimodal analjezi ve hemşirelik yaklaşımı
  Multimodal analgesy and nursing approach in postoperative pain [Turkish]
  Kübra Yılmaz Şenyüz, Sema Koçaşlı
  Health Care Acad J. 2017; 4(2): 90-95
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1491818424

Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.