Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Health Care Acad J. Year: 2017, Volume: 4, Issue: 1

  Özgün Araştırma

 1. Sağlık yönetimi bölümünün üniversite sınavında ve kamuya personel alımlarındaki kontenjanları: 2016 yılı değerlendirmesi
  Placement of department of health management in university admission exam and public personel recruitment: Assessment of 2016 [Turkish]
  Yasin Uzuntarla
  Health Care Acad J. 2017; 4(1): 17-22
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1483426746

 2. Mülteci ve sığınmacı hastalara sağlık hizmeti sunulurken sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar
  The problems encountered by healthcare workers while offering an medical care to refugees and asylum seekers [Turkish]
  Sultan Akkoç, Muhammed Tok, Ahmet Hasiripi
  Health Care Acad J. 2017; 4(1): 23-27
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1483602352

 3. Akılcı ilaç kullanımında sağlık okuryazarlığı: Bir kamu hastanesi yatan hastaları üzerine bir araştırma
  Rational use in drug health literacy: A public hospital patients on an investigation [Turkish]
  Emrullah İncesu
  Health Care Acad J. 2017; 4(1): 28-38
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1483603442

 4. Sağlık sektöründe elektronik detaylandırma labirentinde gezinmeler: Ankara ilinde hekimlere yönelik bir araştırma
  A journey through the labyrinth of electronic detailing on medical sector: A survey of physician practices in Ankara [Turkish]
  Sezer Korkmaz, Dilek Uslu, Fatma Akdemi& 775;r
  Health Care Acad J. 2017; 4(1): 39-45
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1487577028

 5. Sağlık hakkı
  Right to health [Turkish]
  Bayram Metin
  Health Care Acad J. 2017; 4(1): 46-50
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1489085317

 6. Sağlık sektöründe kamu özel ortaklığına yönelik sağlık yöneticilerinin görüşleri
  Opinions of healthcare managers for public private partnership in healthcare sector [Turkish]
  Ali Ünal, Aslı Köse Ünal
  Health Care Acad J. 2017; 4(1): 51-56
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1490700122

 7. Akademik tıp merkezi hastanesi için yeni bir hizmet memnuniyeti anketinin güvenirliği ve geçerliliği
  Reliability and Validity of a New Questionnaire of Outpatient Service Satisfaction for Academic Medical Center Hospital [English]
  Ahmed Al-Kuwaiti, Thennarasu Maruthamuthu
  Health Care Acad J. 2017; 4(1): 57-62
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1491556123» Cited: 1

 8. Derleme

 9. Hata türleri ve etkileri analizi metodu ve sağlık hizmeti uygulamaları
  Failure mode and effects analysis, methodology and Implementation in health care [Turkish]
  Seval Akgün
  Health Care Acad J. 2017; 4(1): 1-8
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1491486653

 10. Sağlık ekonomisi perspektifinden teletıp uygulamaları
  Telemedicine applications from the perspective of health economics [Turkish]
  Vedat Mehmet Paksoy
  Health Care Acad J. 2017; 4(1): 9-16
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1481481194

 11. Şiddete maruz kalmış bireyin yaşam modeli doğrultusunda bakımı
  Care of individuals exposed to violence in the direction of life model [Turkish]
  Şengül Üzen, Gizem Bora Alkan, Demet İnangil
  Health Care Acad J. 2017; 4(1): 63-67
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1491467556

Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.