Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Health Care Acad J. Year: 2016, Volume: 3, Issue: 4

  Özgün Araştırma

 1. Şanlıurfa il merkezindeki yaşlılarda depresyon görülme durumu ve etkileyen faktörler
  Şanlıurfa province of depression among the elderly status and factors affecting the city center [Turkish]
  Hüseyin Eriş, Feray Kabalcıoğlu, Burcu Kara
  Health Care Acad J. 2016; 3(4): 119-125
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1479896134

 2. Büyükşehirlerde çalışan nüfusun Türkiye’deki bakım hizmetleri ve bakım sigortası hakkında beklentileri
  Expectations of working population in metropolitans about care services and care insurance in Turkey [Turkish]
  Emine Orhaner, Ece Doğuç
  Health Care Acad J. 2016; 3(4): 126-138
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1483621204

 3. Derleme

 4. Kadına yönelik şiddetin kadın ve toplum sağlığı üzerine etkileri
  The Effects of Violence Aganist Women Upon Women’s and Public Health [Turkish]
  Özlem Öztürk, Özkan Öztürk, Birkan Tapan
  Health Care Acad J. 2016; 3(4): 139-144
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1480680332» Cited: 1

 5. Özgün Araştırma

 6. Hastanelerde çalışan personelin insan kaynakları yönetimi algısı üzerine nitel bir araştırma
  A qualitative research on the human resources perception of the hospital staff [Turkish]
  Hatice Nilay Gemlik, Özlem Soylu, Gülfer Bektaş, Sema Daniç
  Health Care Acad J. 2016; 3(4): 145-154
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1481607197

 7. Çalışanların yaşlılık dönemi ile ilgili evde bakım hizmetlerine ilişkin bilgi düzeyleri
  Knowledge Levels of Active Employees Regarding Old Age Home Care Services [Turkish]
  Emine Orhaner, Gamze Arıkan
  Health Care Acad J. 2016; 3(4): 163-173
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1483815498

 8. Kısa Derleme

 9. Türkiye’de hemodiyaliz merkezlerinin kalite yönetim sistemleri ve standartları açısından değerlendirilmesi
  Evaluation of hemodialysis centers in Turkey in terms of quality management systems and standards [Turkish]
  Ahmet Cenk Dikmen
  Health Care Acad J. 2016; 3(4): 185-187
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1479119368

 10. Derleme

 11. Sağlık kurumlarında bilgi güvenliği bağlamında biyometrik sistemler
  Biometric systems in the context of information security in health institutions [Turkish]
  Şemsettin Varol, Fatih Orhan, Selahattin Tuncer, Selahattin Akyüz
  Health Care Acad J. 2016; 3(4): 155-162
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1483706096» Cited: 1

 12. Dört kutsal kitaba göre etik kriterler çerçevesinde hasta hakları ve mülteci hastalara yaklaşım sorunsalının analizi
  Analysis of patient rights and appeal problems in the framework of ethical criteria according to the four russian book [Turkish]
  Müveddet Konuşkan Bayraktar
  Health Care Acad J. 2016; 3(4): 174-178
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1479989416

 13. İleri Yaş Sağlık Turizminde Mobil Sağlık Hizmetlerinin Önemi
  Importance of Mobile Health Services on Old Age Tourism [Turkish]
  Gülfer Bektaş, Ferhat Şimşek
  Health Care Acad J. 2016; 3(4): 179-185
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1483621208

Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.