Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Health Care Acad J. Year: 2016, Volume: 3, Issue: 3

  Özgün Araştırma

 1. İş kazalarına maruz kalan sağlık çalışanlarının bildirimlerinin değerlendirilmesi: üniversite hastanesi örneği
  Assessment of notifications by healthcare staff suffering from occupational accidents: case of university hospital [Turkish]
  Elif İlkem İnci, Yasemin Bilişli, Deniz Hizay
  Health Care Acad J. 2016; 3(3): 83-88
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1477513701

 2. HİV ve Aıds için tıbbi araç gereç eksikliği: kenya’da kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi ve unaıds’in antiretroviral ilaçların artmasına yönelik 90-90-90 hedefleri
  HIV and AIDs Commodity Gap: An Estimate of resource needs and envelop under the UNAIDs 90-90-90 targets towards ART scale up in Kenya. [English]
  Moses Muriithi, Daniel Mwai, Gerishom Kimaiyo, Davis Karambi, Regina Obam, Abhigale Muthoni
  Health Care Acad J. 2016; 3(3): 89-92
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1473509750

 3. Hemşirelerin Hastanelerde Kullandıkları Elektronik Tıbbi Kayıtlar Hakkındaki Görüşleri: Şanlıurfa Örneği
  The Opınıon Of The Nurses Working In The Hospıtals About The Electronıc Medıcal Records They Use: Şanlıurfa Example [Turkish]
  Hüseyin Eriş
  Health Care Acad J. 2016; 3(3): 93-99
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1477551776

 4. Çocuk Kliniklerinde Çekilen Direk Radyografilerin Kalitatif Değerlendirilmesi
  A qualitative evaluation of direct radiography in pediatric clinics [English]
  Gürbüz Akçay, Bünyamin Güney, Mehmet Deveer, Yaşar Topal
  Health Care Acad J. 2016; 3(3): 100-105
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1477667774

 5. Derleme

 6. Türkiye’de doku ve organ naklinin önemi
  The importance of tissue and organ transplantation in Turkey [Turkish]
  Murat Tay
  Health Care Acad J. 2016; 3(3): 106-110
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1477691139

 7. Özgün Araştırma

 8. Yedi Temel Kalite Aracının Kullanımı İle İlgili Performans Değerlendirme ve İyileştirmesi İçin Bir Model: Sağlık Performansı için Bir Yol Haritası
  A Model for Performance Measurement and Improvement Related to the Usage of Seven Basic Quality Tools: A Roadmap for Healthcare Performance [English]
  Ahmed Al-Kuwaiti, Thennarasu Maruthamuthu
  Health Care Acad J. 2016; 3(3): 111-118
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1481449676

Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.