Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Health Care Acad J. Year: 2016, Volume: 3, Issue: 1

  Özgün Araştırma

 1. Hastane Standartlarının Çok Boyutlu Kalite Analizi: Bir Standart Seti Örneği
  Multi-Dimensional Quality Analysis of Hospital Standards: A Case of Standard Set [Turkish]
  İbrahim Halil Kayral, Umut Beylik, Fatih Orhan
  Health Care Acad J. 2016; 3(1): 6-16
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1459410045

 2. Bir Eğitim Hastanesinde Görev Yapan Hemşirelerin Hasta Güvenliği Uygulamalarını SKS Öncesi ve Sonrası Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması
  A Training Hospital Nurses Working Patient Safety Practices Comparison of Sks Before and After Review [Turkish]
  Zeynep Alptekin, Ali Arslanoğlu, Ali Erdoğan
  Health Care Acad J. 2016; 3(1): 17-25
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1458821888

 3. Hemşire Seçiminde Analitik Hiyerarşi Metodunun Uygulanması
  Implementing Analytical Hierarchy Proses In The Nurse Selection [Turkish]
  Hakan Turan, Gökmen Turan
  Health Care Acad J. 2016; 3(1): 26-30
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1458379774

 4. Kalite belgelendirme sisteminin hasta bakım kalitesi ve hemşirelerin kalite algılayışına olan etkisinin belirlenmesi
  Determination Of Quality Certified System’s Effects On Patient Care Quality And Nurses’ Perceptions Of Quality [Turkish]
  Nükhet Bayer, Nurettin Parıltı
  Health Care Acad J. 2016; 3(1): 31-40
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1462812597

 5. Teleradyoloji web uygulaması ile güçlendirilmiş açık kaynak kodlu yazılım kullanarak uzaktan konsültasyon: Gerçek bir hastane uygulaması
  Remote consultation using open source software reinforced with web application in Tele-radiology: A real hospital practice [Turkish]
  Gürbüz Akçay, Osman Özkaraca, Bünyamin Güney
  Health Care Acad J. 2016; 3(1): 50-55
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1466500133

 6. Derleme

 7. Çok Uluslu Görevlerde Kaliteli Çevre Sağlığı Hizmetinin Uygulanması
  Application of Qualified Environmental Health Service in Multinational Tasks [Turkish]
  Mehmet Soykenar, Yasin Uzuntarla, Şemsettin Varol
  Health Care Acad J. 2016; 3(1): 1-5
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1455228149

 8. Sağlık hizmetlerinde krizlerin şekli ve yapısı: Bir derleme
  Construction and contours of crises in health care: A review [English]
  Kesavan Rajasekharan Nayar, Jacob Kuruvilla, Muhammed Shaffi
  Health Care Acad J. 2016; 3(1): 41-46
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1457435935

 9. Kısa Derleme

 10. Kardiyak Cerrahi Geçiren Hastalarda Müzik Terapinin Etkisi
  The Effect of Music Therapy in Cardiac Surgery Patients [Turkish]
  Cenk Kılıç
  Health Care Acad J. 2016; 3(1): 47-49
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1462724996

Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.