Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Health Care Acad J. Year: 2015, Volume: 2, Issue: 4

  Özgün Araştırma

 1. Kurumsal İtibar Algısının Değerlendirilmesi
  Evaluating The Sense of Corporate Reputation [Turkish]
  Abdullah Karakaya, Çağla Özdemir Aydın
  Health Care Acad J. 2015; 2(4): 175-179
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.2015131450899438

 2. Klinik klavuzların yatış süresi üzerindeki etkinliğinini değerlendirilmesi ve analizi
  The evaluation and analyze of clinic guidlines on effectiveness of hospital stay [Turkish]
  Ayşe Yıldırım, Kısmet Dilara Torlak, Ömer Faruk Bilgen, Aysun Yılmazlar
  Health Care Acad J. 2015; 2(4): 180-182
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.2015131451562260

 3. Derleme

 4. 13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türk sağlık sisteminin gelişim süreci üzerine bir derleme
  A review of the Turkish health system development process from 13th century to 21st century [Turkish]
  Umut Beylik, İbrahim Halil Kayral, Ümit Çıraklı
  Health Care Acad J. 2015; 2(4): 183-189
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.2015131452515789

 5. Olgu Sunumu

 6. Hastane Afet Planlarının Önemi Üzerine Literatür Taraması ve İstanbul İlinde Bir Devlet Hastanesinde Gerçekleştirilen Deprem-Yangın-KBRN Tahliye Tatbikatı
  Literature search on importance of hospital disaster plans and Earthquake ,fire and KBRN evecuaton drill administrared on a state hospital in İstanbul [Turkish]
  Hacer Canatan, Ali Erdoğan, Serap Yılmaz
  Health Care Acad J. 2015; 2(4): 190-193
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.2015131451648991

 7. Derleme

 8. Merkezi sterilizasyon ünitesinde çalışan güvenliği
  Central sterilization unit employee safety [Turkish]
  Ali Arslanoğlu , Murat Urk
  Health Care Acad J. 2015; 2(4): 194-203
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.2015131452246847

 9. Özgün Araştırma

 10. İleri teknoloji ile sunulan hizmet alımlarında maliyet bileşenlerine göre hesaplama yöntemi: Nükleer tıp hizmet alımı
  Cost component calculation method for advanced technology services: Procurement of nuclear medicine services [Turkish]
  Gülay EKİNCİ
  Health Care Acad J. 2015; 2(4): 204-210
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.2015131451595863

 11. 2012-2015 Yılları arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki BEYAZ kod bildirimleri
  White code notices between 2012-2015 in haydarpaşa numune training and research hospital [Turkish]
  Nezihe Avcı, Mesude Kabadayı Arslan, Semrin İper Timlioğlu, Sibel Tay4, Kaan Meriç, Mehmet Ertenü, İbrahim Yekeler
  Health Care Acad J. 2015; 2(4): 211-214
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.2015131451511779

 12. Direkt maliyet yöntemi ile maliyet analizi: EEG ünitesi değerlendirmesi
  Cost analysis of eeg unit by direct cost method: Example of sakarya yenikent state hospital [Turkish]
  Barış Oğuz, Turgay Şimşek
  Health Care Acad J. 2015; 2(4): 215-221
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.2015131453816351

Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.