Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Health Care Acad J. Year: 2015, Volume: 2, Issue: 1

  Derleme

 1. Sağlık hizmetlerinde yalın yönetim “5S” yaklaşımının uygulanması
  Application of 5S approach to healthcare quality [Turkish]
  Seval Akgün
  Health Care Acad J. 2015; 2(1): 1-7
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.20150201001

 2. Özgün Araştırma

 3. Aksaray il merkezinde sağlık meslek lisesi öğrencilerinin el hijyeni ve iş kazaları ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları
  *
  Turhan Togan, Bülent Işık, Hale Turan, Özgür Çiftci
  Health Care Acad J. 2015; 2(1): 8-15
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.201502010815

 4. Derleme

 5. Hastanelerde malzeme yönetimi ve çağdaş yöntemler
  Material management and modern methods in hospital [Turkish]
  Yasin Uzuntarla, Selahattin Tuncer, Fatih Orhan, Şemsettin Varol
  Health Care Acad J. 2015; 2(1): 16-21
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.201502011621

 6. Sağlık kurumlarında fiyatlandırma kararları için maliyet analizi sağlayan yeni bir maliyetleme yaklaşımı: kaynak tüketim muhasebesi
  A new costing system providing cost analysis for pricing decisions in healthcare institutions: resource consumption accounting [Turkish]
  Hasan Özyapıcı
  Health Care Acad J. 2015; 2(1): 22-26
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.201502012226

 7. Mobbing (psikolojik yıldırma), örgüt üzerindeki etkileri ve çözüm önerileri
  Mobbing, effects on organizations and solutions [Turkish]
  Öztürk Hilal, Dereli Eke Elif, İpek Nazenin, Müdüroğlu Aynur, Faikoğlu Rehat
  Health Care Acad J. 2015; 2(1): 27-33
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.201502012733

 8. Özgün Araştırma

 9. Sağlık kuruluşlarında yalın yönetim anlayışının değerlendirilmesinde bir eğitim araştırma hastanesi örneği
  * [Turkish]
  T. Önder Nihal, Arslan Elif, Kayalı Serpil, Keskin Zafer, Yiğit Özgür
  Health Care Acad J. 2015; 2(1): 34-39
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.201502013439

 10. Kamu hastanelerinde branş bazında hasta başı maliyet analizi ( İstanbul eğitim ve araştırma hastanesi örneği)
  Cost analysıs per patıent ın state hospıtals accordıng to departments (an example based on ıstanbul educatıon and research hospıtal) [Turkish]
  Arslan Elif, Nihal T. Önder, Serpil Kayalı, Zafer Keskin, Özgür Yiğit
  Health Care Acad J. 2015; 2(1): 40-52
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.201502014052» Cited: 2

 11. Kalite eğitimlerinde eğitim etkinliğini arttırma uygulamaları
  Applications in enhancing the effectiveness of the quality education [Turkish]
  İper Timlioğlu Semrin, Kabadayı Arslan Mesude, Tay Sibel, Boz Efe Serkan, Baran Hatice, Yılmaz Yeşim, Akkaya Didem Tekeşin Kemal
  Health Care Acad J. 2015; 2(1): 53-59
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.201502015360

Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.