Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Health Care Acad J. Year: 2014, Volume: 1, Issue: 2

  Derleme

 1. Hasta Güvenliği, Beklenmeyen Ciddi Tıbbi Hatalar -Sentinel Olaylar-
  Sentinel Events in Healthcare [Turkish]
  Seval Akgün
  Health Care Acad J. 2014; 1(2): 75-82
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.201401027582

 2. Kanıta Dayalı Uygulamalar Bağlamında Bir Hasta Güvenliği Uygulaması: Care Bundles (Temel Önlem Paketi)
  An Application of Patient Safety in the Context of Evidence Based Practice: Care Bundles [Turkish]
  Mehmet Nurullah Kurutkan
  Health Care Acad J. 2014; 1(2): 83-88
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/sad.201401028388

 3. Araştırma Makalesi

 4. Bireylerin Hasta Haklarını Kullanma Tutumlarının Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Düşüncesiyle İlişkisinin Belirlenmesi
  Determination of the Correlation between Patient Rights Using Attitude and Their Ideas to Use Violence against Health Care Worker [Turkish]
  Hatice Çelik, Sermin Timur Taşhan
  Health Care Acad J. 2014; 1(2): 89-98
  » Abstract » PDF

 5. Özgün Araştırma

 6. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Hasta Tesliminde SBAR İletişim Tekniğinin Kullanımı ve Hemşire/Ebelerin Görüşlerinin Belirlenmesi
  Use of SBAR Communication Technique for Patient Handoff at Gynecology and Obstetrics Clinics and Identification of Nurses’/Midwifes’ Opinions [Turkish]
  Sevda Demir, Nevin Hotun Şahin
  Health Care Acad J. 2014; 1(2): 99-105
  » Abstract » PDF

 7. Derleme

 8. Sağlık Personelinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
  Right of Health Care Staff to Abstain From Work
  Süleyman Yılmaz, Adem Sezen, Yıldız Bayır, Gamze Adıyaman
  Health Care Acad J. 2014; 1(2): 106-109
  » Abstract » PDF

 9. Özgün Araştırma

 10. Van İlinde Meslek Gruplarına Göre Fiziksel ve Psikolojik Şiddet Araştırması
  * [Turkish]
  Behiye Sağdiç Tekeş, Hülya Selçuk, Fatma Kiziltaş, Mehpare Altay, Siddik Keskin
  Health Care Acad J. 2014; 1(2): 110-116
  » Abstract » PDF

 11. Derleme

 12. Yaşlılık ve Evde Sağlık Hizmetinde Finansman
  Aging and financing of home care services [Turkish]
  Mehmet Yilmaz, Eda Şara
  Health Care Acad J. 2014; 1(2): 117-127
  » Abstract » PDF

 13. Özgün Araştırma

 14. İşlevsel Düzenlemelerin, Engelli Hasta Memnuniyetine Olan Yansıması “Erciyes Tıp Örneği”
  The Reflection of Functional Regulations to the Satisfaction of Disabled Patients “Erciyes Medical Faculty Example” [Turkish]
  İbrahim Barın, Kudret Doğru, Borlu Murat, Özyurt Özcan, Kayabaşı Aydemir, Yenisu Murat
  Health Care Acad J. 2014; 1(2): 128-135
  » Abstract » PDF

 15. Derleme

 16. ALO 113-BEYAZ KOD: Acil Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlık Personelinin Yaşadığı Şiddet Olgusu ve Çözüm Önerileri
  * [Turkish]
  İpek Doğanay
  Health Care Acad J. 2014; 1(2): 136-140
  » Abstract » PDF

 17. Özgün Araştırma

 18. Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Assessıng Nurses Level of Knowledge in Regards To Patıent Rıghts and a Sample Practıce
  Mahperi Kavak, Şahannur Çoşkunçelebi, Müjgan Taşova Değerli, Ali Bozkuş
  Health Care Acad J. 2014; 1(2): 141-145
  » Abstract » PDF

Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.