Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar

Sağlık Akademisyenleri Dergisi
Health Care Academician Journal

Mevcut Yayın : 2016, Cilt: 3, Sayı: 4

ISSN : 2148-7472

BASIM : Yılda 4 Defa Yayımlanır

YAYIMCI : Dunya Congress

Sağlık Akademisyenleri Dergisi 3 ayda bir düzenli olarak yayımlanan hakemli bir dergidir.En Çok İndirilen Makaleler

 1. Hastanelerde Yapılan Tıbbi Hataların Türleri ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul İlinde Özel Bir Hastane ile İlgili Anket Çalışması ve Konuya İlişkin Çözüm Önerileri
  A Research on Sorts and Reasons of Medical Errors Made in Hospitals: Suggestions for solutions and A Questionnaire Study in A Private Hospital in İstanbul [Turkish]
  Hacer Canatan, Ali Erdoğan, Serap yılmaz
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 82-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131439231160

 2. Sağlık hizmetlerinde yalın yönetim “5S” yaklaşımının uygulanması
  Application of 5S approach to healthcare quality [Turkish]
  Seval Akgün
  Health Care Acad J. 2015; 2(1): 1-7
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.20150201001

 3. Sağlık sektöründe iş kazaları
  Work accidents in health sector [Turkish]
  Seval Akgün
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 67-75
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131442264595

 4. Hastane Standartlarının Çok Boyutlu Kalite Analizi: Bir Standart Seti Örneği
  Multi-Dimensional Quality Analysis of Hospital Standards: A Case of Standard Set [Turkish]
  İbrahim Halil Kayral, Umut Beylik, Fatih Orhan
  Health Care Acad J. 2016; 3(1): 6-16
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.13-1459410045

 5. Sağlık Sektöründe Kalite Yönetimi, Sağlık Yöneticilerinin Kalite Anlayışı (Ankara İli Örneği)
  Quality Management In Health Care Industry And Health Care Managers’ Perception Of Quality (Case Of Ankara Province) [Turkish]
  Yeşim Akar, Yıldırım Beyazıt Gülhan, Pınar Acar
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 76-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131438505031

 6. Hastane çalışanlarının kalite ve akreditasyon faaliyetlerine bakışı: Karşılaştırmalı bir analiz
  Overview of hospital employees about quality and accreditation activities: A comparative analysis [Turkish]
  Selahattin Akyüz, Fatma Akyüz
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 90-97
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131439810613

 7. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu’ nun sağlık sektörüne etkileri
  The effects of operational health and safety law no. 6331 In the health sector [Turkish]
  Sülayman Yılmaz, Adem Sezen, Ceren Ergül
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 60-66
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.131438159091

 8. Sağlıkta Dönüşüm Programı’na ilişkin Sağlık Personelinin Görüşlerinin Karşılaştırılması
  Comparing the views of the Health Staff concerning to the Health Transformation Program [Turkish]
  Erhan BIYIK, Kemal Tekin
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 103-110
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131442439443

 9. Bir vakıf üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin hasta hakları konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi
  Evaluation of the opinions of a foundation university - vocational school of health services students concerning the rights of patients [Turkish]
  Gürkan Sert, Selin Alıcı, Nurdan Yıldırım, Albena Gayef, Birkan Tapan
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 98-102
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131441356792

 10. Düşme Riskinin Değerlendirilmesi
  Evaluating Fall Risk [Turkish]
  Vildan Tanıl, Yurdanur Çetinkaya, Vesile Sayer, Demet Avşar, Yeliz İskit
  Health Care Acad J. 2014; 1(1): 21-26
  » Abstract

En Çok Görüntülenen Makaleler

 1. Sağlık hizmetlerinde yalın yönetim “5S” yaklaşımının uygulanması
  Application of 5S approach to healthcare quality [Turkish]
  Seval Akgün
  Health Care Acad J. 2015; 2(1): 1-7
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.20150201001

 2. Hastanelerde Yapılan Tıbbi Hataların Türleri ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul İlinde Özel Bir Hastane ile İlgili Anket Çalışması ve Konuya İlişkin Çözüm Önerileri
  A Research on Sorts and Reasons of Medical Errors Made in Hospitals: Suggestions for solutions and A Questionnaire Study in A Private Hospital in İstanbul [Turkish]
  Hacer Canatan, Ali Erdoğan, Serap yılmaz
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 82-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131439231160

 3. Türkiye’de Sağlık Turizmi
  Health Tourism in Turkey [Turkish]
  Uzm. Gülnaz Kantar, Uzm. Erdoğan Işık
  Health Care Acad J. 2014; 1(1): 15-20
  » Abstract

 4. Kalite Geliştirme Araçlarının Risk Yönetiminde Kullanımı: İlaç Hatası Örneği
  Using Quality Improvement Tools in Risk Management: Medication Error Example [Turkish]
  Şeyda Seren İntepeler, Menevşe Samur, Hasan Fehmi Dirik
  Health Care Acad J. 2014; 1(1): 67-73
  » Abstract

 5. Sağlık Sektöründe Kalite Yönetimi, Sağlık Yöneticilerinin Kalite Anlayışı (Ankara İli Örneği)
  Quality Management In Health Care Industry And Health Care Managers’ Perception Of Quality (Case Of Ankara Province) [Turkish]
  Yeşim Akar, Yıldırım Beyazıt Gülhan, Pınar Acar
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 76-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131438505031

 6. Sağlık Sisteminde Yalın Üretim Uygulamaları
  Lean Manufacturing Practises In The Healthcare System [Turkish]
  Hakan Turan, Gökmen Turan
  Health Care Acad J. 2015; 2(3): 127-132
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131451421279

 7. Buçh Pediatrik Bası Yarası Risk Tanılama Aracı’nın Geliştirilmesi
  Development of a Diagnostics Tool for Pediatric Pressureh Ulcer Risk in Behçet Uz Children’s Hospital (BUCH)) [Turkish]
  Saime Yıldırım, Sibel Çevik Yöntem, Hatice Yıldırım Sarı, Tuğba Kaplan, Murat Bektaş
  Health Care Acad J. 2014; 1(1): 57-66
  » Abstract

 8. Düşme Riskinin Değerlendirilmesi
  Evaluating Fall Risk [Turkish]
  Vildan Tanıl, Yurdanur Çetinkaya, Vesile Sayer, Demet Avşar, Yeliz İskit
  Health Care Acad J. 2014; 1(1): 21-26
  » Abstract

 9. Hastane çalışanlarının kalite ve akreditasyon faaliyetlerine bakışı: Karşılaştırmalı bir analiz
  Overview of hospital employees about quality and accreditation activities: A comparative analysis [Turkish]
  Selahattin Akyüz, Fatma Akyüz
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 90-97
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131439810613

 10. Sağlıkta Dönüşüm Programı’na ilişkin Sağlık Personelinin Görüşlerinin Karşılaştırılması
  Comparing the views of the Health Staff concerning to the Health Transformation Program [Turkish]
  Erhan BIYIK, Kemal Tekin
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 103-110
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131442439443

Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In


ASOS Index
ScopeMed
AkademikDizin


2016 Yılında Yayımlanan Dergiler

Yıl 3, Sayı 1

Yıl 3, Sayı 2

Yıl 3, Sayı 3

Yıl 3, Sayı 4
The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.