Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar

Sağlık Akademisyenleri Dergisi
Health Care Academician Journal

Mevcut Yayın : 2017, Cilt: 4, Sayı: 4

ISSN : 2148-7472

BASIM : Yılda 4 Defa Yayımlanır

YAYIMCI : Dunya Congress

Sağlık Akademisyenleri Dergisi 3 ayda bir düzenli olarak yayımlanan hakemli bir dergidir.En Çok İndirilen Makaleler

 1. Hemşirelerin çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü algılarının çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü ölçeği kullanılarak incelenmesi
  Analysis of awarenees of the nurses about the safety and health of staff by using the scale of culture of safety and health of staff [Turkish]
  Emrullah İncesu , Ahmet Atasoy
  Health Care Acad J. 2015; 2(3): 119-126
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131451388210

 2. Hastanelerde Yapılan Tıbbi Hataların Türleri ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul İlinde Özel Bir Hastane ile İlgili Anket Çalışması ve Konuya İlişkin Çözüm Önerileri
  A Research on Sorts and Reasons of Medical Errors Made in Hospitals: Suggestions for solutions and A Questionnaire Study in A Private Hospital in İstanbul [Turkish]
  Hacer Canatan, Ali Erdoğan, Serap yılmaz
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 82-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131439231160

 3. Sağlık hizmetlerinde yalın yönetim “5S” yaklaşımının uygulanması
  Application of 5S approach to healthcare quality [Turkish]
  Seval Akgün
  Health Care Acad J. 2015; 2(1): 1-7
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.20150201001

 4. Sağlık sektöründe iş kazaları
  Work accidents in health sector [Turkish]
  Seval Akgün
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 67-75
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131442264595

 5. Hastane Standartlarının Çok Boyutlu Kalite Analizi: Bir Standart Seti Örneği
  Multi-Dimensional Quality Analysis of Hospital Standards: A Case of Standard Set [Turkish]
  İbrahim Halil Kayral, Umut Beylik, Fatih Orhan
  Health Care Acad J. 2016; 3(1): 6-16
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.13-1459410045

 6. Hastane çalışanlarının kalite ve akreditasyon faaliyetlerine bakışı: Karşılaştırmalı bir analiz
  Overview of hospital employees about quality and accreditation activities: A comparative analysis [Turkish]
  Selahattin Akyüz, Fatma Akyüz
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 90-97
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131439810613

 7. Sağlıkta Dönüşüm Programı’na ilişkin Sağlık Personelinin Görüşlerinin Karşılaştırılması
  Comparing the views of the Health Staff concerning to the Health Transformation Program [Turkish]
  Erhan BIYIK, Kemal Tekin
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 103-110
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131442439443

 8. Sağlık Sektöründe Kalite Yönetimi, Sağlık Yöneticilerinin Kalite Anlayışı (Ankara İli Örneği)
  Quality Management In Health Care Industry And Health Care Managers’ Perception Of Quality (Case Of Ankara Province) [Turkish]
  Yeşim Akar, Yıldırım Beyazıt Gülhan, Pınar Acar
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 76-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131438505031

 9. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu’ nun sağlık sektörüne etkileri
  The effects of operational health and safety law no. 6331 In the health sector [Turkish]
  Sülayman Yılmaz, Adem Sezen, Ceren Ergül
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 60-66
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.131438159091

 10. Bir vakıf üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin hasta hakları konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi
  Evaluation of the opinions of a foundation university - vocational school of health services students concerning the rights of patients [Turkish]
  Gürkan Sert, Selin Alıcı, Nurdan Yıldırım, Albena Gayef, Birkan Tapan
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 98-102
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131441356792

En Çok Görüntülenen Makaleler

 1. Sağlık sektöründe iş kazaları
  Work accidents in health sector [Turkish]
  Seval Akgün
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 67-75
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131442264595

 2. Sağlık hizmetlerinde yalın yönetim “5S” yaklaşımının uygulanması
  Application of 5S approach to healthcare quality [Turkish]
  Seval Akgün
  Health Care Acad J. 2015; 2(1): 1-7
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.20150201001

 3. Hastanelerde Yapılan Tıbbi Hataların Türleri ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul İlinde Özel Bir Hastane ile İlgili Anket Çalışması ve Konuya İlişkin Çözüm Önerileri
  A Research on Sorts and Reasons of Medical Errors Made in Hospitals: Suggestions for solutions and A Questionnaire Study in A Private Hospital in İstanbul [Turkish]
  Hacer Canatan, Ali Erdoğan, Serap yılmaz
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 82-89
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131439231160

 4. Türkiye’de Sağlık Turizmi
  Health Tourism in Turkey [Turkish]
  Uzm. Gülnaz Kantar, Uzm. Erdoğan Işık
  Health Care Acad J. 2014; 1(1): 15-20
  » Abstract

 5. Hemşirelerin çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü algılarının çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü ölçeği kullanılarak incelenmesi
  Analysis of awarenees of the nurses about the safety and health of staff by using the scale of culture of safety and health of staff [Turkish]
  Emrullah İncesu , Ahmet Atasoy
  Health Care Acad J. 2015; 2(3): 119-126
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131451388210

 6. Sağlıkta Dönüşüm Programı’na ilişkin Sağlık Personelinin Görüşlerinin Karşılaştırılması
  Comparing the views of the Health Staff concerning to the Health Transformation Program [Turkish]
  Erhan BIYIK, Kemal Tekin
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 103-110
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131442439443

 7. Buçh Pediatrik Bası Yarası Risk Tanılama Aracı’nın Geliştirilmesi
  Development of a Diagnostics Tool for Pediatric Pressureh Ulcer Risk in Behçet Uz Children’s Hospital (BUCH)) [Turkish]
  Saime Yıldırım, Sibel Çevik Yöntem, Hatice Yıldırım Sarı, Tuğba Kaplan, Murat Bektaş
  Health Care Acad J. 2014; 1(1): 57-66
  » Abstract

 8. Sağlık Sektöründe Kalite Yönetimi, Sağlık Yöneticilerinin Kalite Anlayışı (Ankara İli Örneği)
  Quality Management In Health Care Industry And Health Care Managers’ Perception Of Quality (Case Of Ankara Province) [Turkish]
  Yeşim Akar, Yıldırım Beyazıt Gülhan, Pınar Acar
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 76-81
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131438505031

 9. Sağlık Sisteminde Yalın Üretim Uygulamaları
  Lean Manufacturing Practises In The Healthcare System [Turkish]
  Hakan Turan, Gökmen Turan
  Health Care Acad J. 2015; 2(3): 127-132
  » Abstract & References » doi: 10.5455/sad.2015131451421279

 10. Kalite Geliştirme Araçlarının Risk Yönetiminde Kullanımı: İlaç Hatası Örneği
  Using Quality Improvement Tools in Risk Management: Medication Error Example [Turkish]
  Şeyda Seren İntepeler, Menevşe Samur, Hasan Fehmi Dirik
  Health Care Acad J. 2014; 1(1): 67-73
  » Abstract

Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.